Is

LandsoversiktLandsoversikt fredag 10. juni 2016
Isvarselet avsluttes for denne sesongen og startes opp igjen i oktober. 10. juni er det kun farbar is i høyfjellet over ca 1200 moh på Østlandet, 1000-1100 moh i vest, avtagende til ca 600-700 moh i Finnmark. Isen holder seg best i snørike strøk. Høydegrensen varierer og er generelt lavest i snørike områder.

Dersom du velger å krysse islagte vann nå må du ha fokus på farge og fasthet. Mørk is er et tegn på svært dårlig bæreevne. Høy vannføring i bekker og elver fører til at isen svekkes særlig der vann strømmer under isen, som ved innløp, utløp, odder og trange sund.

Regulerte magasiner gir områder med usikker is også høyt til fjells. Se etter røde områder på iskart.no. Merk at de røde områdene er tegnet for en normal vintersituasjon. Utover våren vil isen svekkes mer, så en må holde ekstra god avstand til de røde områdene.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Sikker ferdsel på is.

NVE ønsker å øke kunnskapsnivået slik at ferdsel på is blir lystbetont når forholdene er gode, og ulykker unngås når forholdene er dårlige. Trygg is kan være misvisende da nesten alle vann har områder med usikker is. Les mer på

Isskolen

Senast oppdatert: 2016-06-10