Is

LandsoversiktLandsoversikt fredag 27. mai 2016
Våren har kommet til lavere fjellstrøk. Isen er smeltet eller i full oppløsning opp til ca 1000 moh på Østlandet, 800-900 moh i vest, avtagende til ca 500 moh i Finnmark. Isen holder seg best i snørike strøk. Høydegrensen varierer, så man må se etter svakhetstegn som at isen blir mørk og at den løsner langs land.

Økt vannføring i bekker og elver har ført til at isen er blitt svekket der vann strømmer under isen, som ved innløp, utløp, odder og trange sund. Isen blir bedre jo høyere man kommer, og i fjellet er det ennå gode isforhold, men husk virkninger av reguleringer. Husk også at isen kan endres raskt på denne årstiden!

Det ventes en mild helg i hele landet før det blir enda varmere i sør og kaldere i nord utover i uken. Snø vil smelte og gi økende vannføring i fjellet. Isen forventes å bli farlig ca 100-200 m høyere enn dagens isgrense. Les mer detaljer i regionvarslene.

Regulerte magasiner gir områder med usikker is også høyt til fjells. Se etter røde områder på iskart.no. Merk at de røde områdene er tegnet for en normal vintersituasjon. Utover våren vil isen svekkes mer, så en må holde ekstra god avstand til de røde områdene.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Sikker ferdsel på is.

NVE ønsker å øke kunnskapsnivået slik at ferdsel på is blir lystbetont når forholdene er gode, og ulykker unngås når forholdene er dårlige. Trygg is kan være misvisende da nesten alle vann har områder med usikker is. Les mer på

Isskolen

Senast oppdatert: 2016-05-27