Snøskredfareskalaen

For informasjon om hva de ulike faregradene betyr for de ulike brukerene, klikk på følgende lenker:

 Faregradsskala for snøskred
 FaregradRåd friluftslivSnøstabilitetSkredutløsning

4
Stor
Ikon for faregrad 4

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder. 
Omfattende ustabile forhold.
Svake bindinger i de fleste brattheng
Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. Fjernutløsning sannsynlig.
Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred.

3
BetydeligIkon for faregrad 3

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder. Generelt ustabile forhold.
Moderat til svake bindinger i mange brattheng.
Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Fjernutløsning mulig.
Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.

2
ModeratIkon for faregrad 2

Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.
Lokalt ustabile forhold.
Moderate bindinger i noen brattheng, for øvrig sterke bindinger
Utløsning mulig, spesielt ved stor tilleggsbelastning i brattheng.
Store naturlig utløste skred forventes ikke

1
Liten
Ikon for faregrad 1

Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem.  Generelt stabile forhold.
Generelt sterke bindinger og stabilt.
Utløsning generelt kun mulig ved stor tilleggsbelastning i noen få ekstreme heng.
Kun små naturlig utløste skred er mulig.

?
Ikke vurdert

Ikke vurdert   
Faregrad 5 forekommer meget sjelden, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse.
Ved grad 5 frarådes all ferdsel !

 5
Meget storIkon for faregrad 5

Ferdsel i skredterreng frarådes!
Ekstremt ustabile forhold.
Generelt svake bindinger og svært ustabilt.

Mange store, også svært store, naturlig utløste skred forventes, selv i moderat bratt terreng. Fjernutløsning meget sannsynlig.

Brattheng er brattere enn 30 grader. En person gir liten tilleggsbelastning og en gruppe eller skuter gir stor tilleggsbelastning.

Faregradene er basert på den europeiske faregradskalaen, og gjelder for områder, ikke for den enkelte skredbane.

Last ned skredfareskalaen som bilde.

Last ned skredfareskalaen som pdf-fil.


Ved de ulike faregradene må man ha ulik tilnærming til terrenget. Denne videoen viser hvor mye av terrenget som burde vurderes ved de ulike faregradene: 


Følgende illustrasjoner kan brukes for å illustrere hvor mye av terrenget som er potensielt skredfarlig ved de ulike skredfaregradene. For hver økning i skredfaregraden øken andel terreng som er mulig skredfarlig. En tommelfingerregel er at andel terreng som er ansett for å være potensielt skredfarlig dobles for hver snøskredfaregrad. Dobbelt så mye terreng vil være skredutsatt ved faregrad 3-betydelig som ved faregrad 2-moderat.

Utgangspunktet

Illustrasjon av et snødekt terreng med ulike brukere av terrenget - fra skiløpere til klatrer, til snøskuter til biler til tog, samt hus som ligger tett opp til fjell. 

Faregrad 1- Liten

Skredfaregrad 1 - liten, en liten andel av terrenget er ansett som potensielt skredfarlig. Ikke mange av brukergruppene av terrenget er utsatte for snøskred. Kun klatrerern som befinner seg i et dvært bratt og utsatt heng.

Skredfaregrad 2 - moderat

Skredfaregrad 2-moderat, en større andel av terrenget er ustatt for snøskred sammenligent med faregrad 1-liten. Skiløperen oppe til venstre er utsatt.

Skredfaregrad 3 - betydelig

Skredfaregrad 3-betydelig. En større andel av terrenget anses for å være potensielt skredfarlig. 

Skredfaregrad 4 - store

Ved skredfaregrad 4-stor vil de fleste brukergruppene være utsatt. Mange heng vil være utsatte og skredene vil kunne bli store. 

Skredfaregrad 5-meget stor

Skredfaregrad 5-meget stor er et ekstremtilfelle. Mesteparten av terrenget vil være utsatt for snøskred.

Senast oppdatert: 2013-11-26