Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt fredag 2. desember 2016
Isen på Østlandet er i bedring etter at den isolerende snøen smeltet og kuldegradene har overtatt. På Vestlandet er det lite is under 400 moh, mens det fra Trøndelag og nordover ligger is til havsnivå.

Fra Rogaland til og med Troms er det urolig vær med stadig mildvær og regn i lavlandet. Dette svekker isen der vannet strømmer, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.

I fjellet og i Finnmark er mange vann farbare, men generelt i hele landet er de største og dypeste vannene enten isfrie eller under islegging.

Det urolige været fortsetter i vestvendte deler av landet. På Østlandet og i fjellet bedrer isforholdene seg.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Isskolen er nå endelig tilgjengelig på Varsom. Klikk deg inn og lær mer om is, og husk sikkerhetsutstyr!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

I sund med stor gjennomstrømning smelter isen nedenifra. Unngå felter med mindre snø på isen, det kan være tynnere is der.
Arkivfoto: Rolf Utgård, sundet mellom Gåslungen og Øyungen.