Avalanche forecast for Finnmarkskysten Saturday 2021-03-13

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with fresh wind deposited snow. There is also weak snow deep in the snowpack at high elevations. It is unlikely for a skier to trigger these layers, but if it happens avalanches will be large and very dangerous.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Moderate gale from south, changing to strong breeze from the south during renoon.
-16 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
Little to no precipitation.
Strong breeze from south, changing to breeze from the southeast during the afternoon.
-15 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

13.03.2021 kl. 20:46

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5 °C 889 (100moh) kl 20:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder bra vær å lite nedbør.

ObsID: 261023

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

13.03.2021 kl. 18:16

112 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:16

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt rolig vær, snøen virker å ha fått feste.. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig værtype, lite nedbør i vente.

ObsID: 261006

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snow

13.03.2021 kl. 14:00

130 masl

Nsala@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Nsala@NVE Comment:  Lite snø generelt i terrenget
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Nsala@NVE Comment:  I lille blokktest var brudd trappeformet og viste ikke tegn til å forplante seg
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Crust Dry Veldig lite snø i terrenget. Kun snø i forsenkninger, hvor NØ, Ø og SØ har noen få sammenhengende parti med snø. Hvor mesteparten av snødekket er skare og resten er vindpakket hardt

Weather

No precipitation -4 °C 10 m/s from S ↑ 20% clouds

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lite snø og liten bruddforplantningsevne gjør at større skred ikke forventes ute ved kysten Nedføket lag med nysnø, vil antagelig vedvare hvis det ikke kommer mildvær. Men få sammenhengende parti med snø, begrenser uansett problemet Forecast too high Vi er antagelig innenfor faregrad 1, ute ved kysten. Men det kan ikke utelukkes at det finnes fjellsider lengere inn i fjorden, med større annsamlinger av snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE Det var ikke nokk snø til å grave ECT, hvor det mest potente skredproblemet var tilstede. Men lille blokktest ga utslag på 6 lette klapp. Brudd var trappeformet og viste ikke tegn til å forplante seg. Skredproblemet vurderes derfor til "Lett å løse ut" men til få og små skred pga lite snø i terrenget

Tests

LBT@10cmQ3

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D

ObsID: 261158

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

12.03.2021 kl. 14:20

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -4 °C E69 Hønsa Honningsvåg (0moh) kl 14:20 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør..

ObsID: 260821

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

11.03.2021 kl. 22:50

14 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Weather

No precipitation -9 °C Kamøyvær (0moh) kl 22:51 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). - 9 å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder kaldt å ingen nedbør..

ObsID: 260674

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snow

11.03.2021 kl. 18:37

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -8 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:37 Snøfokk siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye fokksnø gir betydelig fare for flakskred. Glassert lag under fokksnøen gjør topplaget ustabilt. FV888 Storura - Bekkarfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden vil vedvare neste 12 timer. Mindre transportsnø gjør at skredløpene lades mindre utover natta. .

ObsID: 260634

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

11.03.2021 kl. 15:37

9 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Bilde tatt mot vest

Snow Cover

Heavy snow drift

ObsID: 260604

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snow

11.03.2021 kl. 10:50

24 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Mar 10:50 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

ObsID: 264557

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snow

11.03.2021 kl. 10:50

24 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Mar 10:50 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

ObsID: 264559

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snow

11.03.2021 kl. 10:50

24 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Mar 10:50 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

ObsID: 269384

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snow

11.03.2021 kl. 08:46

4 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Mar 08:46 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 264560

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snow

11.03.2021 kl. 08:46

4 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Mar 08:46 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 269385

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snow

11.03.2021 kl. 08:41

13 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Mar 08:41 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 269386

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

11.03.2021 kl. 08:17

27 masl

Johan@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@obskorps Comment:  Kraftig snøfokk. Sett mot sørøst.

Snow Cover

Heavy snow drift

ObsID: 260484

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snow

10.03.2021 kl. 22:16

14 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -9 °C E69 kåfjord (0moh) kl 22:17 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værh.

ObsID: 260433

Finnmarkskysten / Porsanger

Snow

10.03.2021 kl. 10:36

10 masl

Johan@obskorps (***)

Snow Cover

No snowdrift Har studert vest og nordvest-vendte fjelltopper øst for Lakselv med kikkert og kan ikke observere snøfokk. Per nå blåser det 9-10 m/s på Lakselv lufthavn.

ObsID: 260336

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.