Avalanche forecast for Hallingdal Thursday 2021-01-28

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snowpack. Be extra careful around treeline and near terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-23 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.01.2021 kl. 13:30

1400 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Avalanche Danger Assessment

Samme vurdering som i observasjon fra i går.

ObsID: 252388

Hallingdal / Hol

Snow

28.01.2021 kl. 10:03

1079 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Mot V. Vinderodert fokksnø på utsatt rygg.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps Comment:  Mot N. Tydelige tegn på vind fra V som har erodert og lagt igjen fokksnø i heng mot Ø, sidelasting i S-vendte formasjoner
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen signaler fra snødekket, stille og klart vær

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornlag nedover i snødekket er skredproblemet nå, og da det fins flak av fokksnø oppå dette i alle hellingsretninger kan ingen sektorer utelukkes for skredfare. Vil holde seg uendret så lenge været er stille og kaldt Forecast correct Bra varsel!

Weather

No precipitation 14 °C 0 m/s 10% clouds Har vært stille klart og kaldt noen dager. Kaldere i dalen, -23 i Hovet

Tests

ECTN15@35cmQ3 Good Brudd i sjikt i fokksnø, ikke forplantning. Brudd med forplantning i overgang mellom fokksnø og kantkorn, måtte jekkes ut med spade

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Kantkornlag fins i flere utforminger nedover i snødekket. Disse er nå dekket av kompakte lag med fokksnø og er vanskelig å påvirke, men hvis en først får det til kan det by på skred str 2 og kanskje også 3.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 800 masl Surface hoar on a hard surface Dry Fokksnø fra forrige helg fins i alle himmelretninger pga skiftende vind. Fokksnøen er stort sett fast og kompakt og gjør at det trengs stor tilleggsbelastning for å påvirke kantkornlag som fins dypere i snødekket. Nesten alt terreng er snødekt.

Avalanche Activity

28. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ser noen eldre bruddkanter i Ø-vendte heng i Sudndalen og mot geiteryggen (kjørte inn dit for å se) men ingen ferske

Snow Profile

1 cm F SH 10 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 22 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm P MFcr, 5 cm 4F FC 2 mm D, 30 cm 1F MFcr/FC D Kantkorn og sprø skarelag -15 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -12.5 °C @ 20 cm, -9.7 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -6.3 °C @ 50 cm, -5.3 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile Ø- vendt heng ved skoggrensa med normalt snødekke

ObsID: 252322

Hallingdal / Hemsedal

Snow

27.01.2021 kl. 14:10

1411 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot n. Sentrumsfjella med skurvefjell og kyrkjebønøse.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Overflaterim, opptil 10 mm store.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mye vindtegn I overflaten. Rim og noen cm kantkorn på mange steder knallhard fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Dyner I overflaten. Stammer fra sø vind.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Jevnt fordelt snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kjørt rundt i skianlegget, også i tidligere ukjørte områder og en tur på Hamarfjellet. Ingen faretegn. Bortsett fra velutvikla rim I overflaten, mange steder på hardt underlag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø er etter min mening i all hovedsak stabil. Mange steder er det svært harde flak. Kantkorn har jeg skrevet litt om. Ligner en 2X situasjon. Liten sannsynlighet for at en enkelt skiløper treffer de punktene der kantkorn under fokksnø kan påvirkes, men hvis det skjer - stor konsekvens! Skoggrensa er obs område. Her kan flakene være myke nok til å kunne påvirkes og det er aktivt kantkornlag, selv om utbredelse varierer. Store rimkrystaller I overflaten i alle himmelretninger, også på hardt underlag. Lite, men noe løs snø i flere himmelretninger kan flyttes på av vind. Mest I østvendte leområder. Forecast correct Fg er jeg enig i, men skredproblemene bør vurderes.

Weather

No precipitation -14 °C 5 m/s from W → Kulda synker med høyden i dag. Kaldt og surt over tregrensa , selv med sol.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 900 masl Mykere fokksnø I skogen over kantkornlag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Jeg tolker situasjonen dit hen at det skal generelt stor tb, men at det enkelte steder med "rette" oppbygging av kantkorn under fokksnø, på tynt snødekke spesielt, kan løses ut av en person. Jeg mener dette gjelder få steder og at stor tb bør høre med skredproblemet og forbeholdet bør med i tekst.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Snødekket over tregrensa er vindpåvirket I ulik grad, mye harde flak. Snøoverflaten har noen cm med kantkorn og rim, under dette generelt knallhard fokksnø. Kraftig vind fra både øst og vestlig retning har ført til et ganske jevnt fordelt snødekke. Det finnes løsere snø i skjerma områder og andre (!) i høyfjellet, jeg har inntrykk av mest løsere snø i østvendte områder. I skogen er det mye løssnø. Overgang mellom skog og høyfjell er mest kritisk nå. Der har du myke nok flak for påvirkning og aktivt kantkornlag.

Avalanche Activity

27. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F SH 10 mm D, 6 cm F FC 2 mm D, 40 cm K RG 0 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 1 cm 1F MFcr D, 5 cm F MFcr D, 7 cm F DH 4 mm D -15.7 °C @ 0 cm, -10.7 °C @ 10 cm, -9.9 °C @ 20 cm, -8.7 °C @ 30 cm, -6.9 °C @ 50 cm, -2.7 °C @ 60 cm 1400 moh, ø-vendt Lbt og ect brudd i kantkornlag under fokksnø, men testresultat er irrelevant da overliggende fokksnø er bærende, og vel så det.

ObsID: 252257

Hallingdal / Hemsedal

Snow

26.01.2021 kl. 12:33

1026 masl

PetterB (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  PetterB Comment:  : Mens fokksnøen på fjellet virker til å ha stabilisert seg, er det fortsatt i øvre tregrense og overgangen fortsatt ustabilt. Opplevde masse drønn og sprekker idag ned stor forplantningsevne. Oppmoder til varsomheit i dei områdene der dette skulle være aktuelt- der det er bratt nok og åpent nok vil det være svært lett å påvirke fokksnø på ustabilt underlag.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  PetterB

Notes

Mens fokksnøen på fjellet virker til å ha stabilisert seg, er det fortsatt i øvre tregrense og overgangen fortsatt ustabilt. Opplevde masse drønn og sprekker idag ned stor forplantningsevne. Oppmoder til varsomheit i dei områdene der dette skulle være aktuelt- der det er bratt nok og åpent nok vil det være svært lett å påvirke fokksnø på ustabilt underlag.

Danger Sign

Whumpf sound

Recent cracks

ObsID: 251949

Hallingdal / Hemsedal

Snow

25.01.2021 kl. 13:01

1604 masl

MathiasDudek (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  MathiasDudek

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vinden fra helgen har gjort snøen her avblåst og vindpakket, meget vanskelig å påvirke. Øverste fokksnøflaket på 5cm hadde så og si stabilisert seg. Eventuelle skred trenger stor belastning og blir små. Forecast correct Akkurat her er det stabile forhold. Generelt i området er det mer snø i lesiden, hvor det kan være mer lagdelt.

Weather

No precipitation Skyfritt og tilnærmet vindstille

Tests

LBT@4cmQ3 Meget stor belastning for å få brudd i fokksnøflak

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Activity

25. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 251795

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.