Avalanche forecast for Hallingdal Wednesday 2021-03-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Persistent weak layers are still a problem at high elevations. A skier or a snow mobile may trigger avalanches at some weak spots where the snowpack is thin or soft.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from west., change to breeze from the west during the afternoon.
-4 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from west., change to strong breeze from the northwest during the afternoon.
-9 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hallingdal / Hol

Snow

03.03.2021 kl. 11:07

1367 masl

steinar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@obskorps

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen ferske skred i området Sudndalen, Blåberget - Geiteryggen. Flere gamle fra siste mildvær.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker bra stabilt. Ørlite snøfokk men veldig små mengder, samler seg i heng mot Ø.

Snow Profile

20 cm 4F/1F RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 28 cm 1F- RG 0 mm D, 1 cm K MFcr, 35 cm 4F-1F FCxr 1 mm D, 2 cm K MFcr, 15 cm 1F MF 1 mm D, 15 cm 4F FCxr 2 mm D -2.5 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile NØ-vendt skjerma heng med litt fersk fokksnø

Weather

No precipitation -3 °C 5 m/s from NW ↘ 60% clouds Kaldere i dag, og kjølende vind. Skyer rundt toppene, det presser på fra NV.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1300 masl Mildværet har brutt ned kantkornlag og det er nå hard, bærende skare fra skoggrensa og godt oppover i fjellet. Høgere på fjellet (over 1300-1400 moh) er det mer intakte kantkornlag i snødekket, men også her er det hard bærende skare slik at det generelt skal veldig stor tilleggsbelastning til for å påvirke. Heng med ugunstig lagdeling som e mulig å påvirke, har begrenset utbredelse.

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 1200 masl Crust Dry Snødekket preget av mildvær og at det nå er kaldere. Panserskare opp til ca 1300 moh, over det litt fokksnø her og der oppå skaren, men den har festet seg godt. Jevnt snødekke i alle hellingsretninger.

Tests

ECTX Good Fokksnøen sitter godt, og mildværet har «nullstilt» snødekket her. Eventuelle kantkornlag som kan tenkes å være bevart, er under bærende skare og vanskelige å påvirke.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket virker generelt bra stabilt, men intakte svake lag av kantkorn kan ikke utelukkes høyt til fjells. Litt fersk fokksnø har stabilisert seg bra. Det rapporteres om mer fokksnø og ferske kantkornlag i Hemsedalsområdet, dette er ikke observert her. Kantkornlag vil vi nok slite med lenge ennå. Forecast correct Gir bra bilde av situasjonen

ObsID: 258926

Hallingdal / Hemsedal

Snow

02.03.2021 kl. 18:02

1317 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE Comment:  Observert på avstand. Trolig naturlig utløst

Avalanche Activity

2. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. W

ObsID: 258809

Hallingdal / Hemsedal

Snow

02.03.2021 kl. 17:16

1602 masl

Jørgen@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Mot sør
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jørgen@obskorps Comment:  Vindtegn som tyder på v-nv vind i overflaten. Skjerma formasjoner, høyt til fjells mot ø og s har samla fokksnø siste dager.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn der det lå innblåst fokksnø, fra ca 1200 moh. Fikk også drønn på eldre smelteomvandlet snøoverflate, men de var ikke like tydelige.

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 15 cm 4F RG/DF 1 mm D, 10 cm K MF/RG 1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 15 cm P MF D, 5 cm F FC 4 mm D, 15 cm 1F FC 2 mm D, 10 cm F DH 4 mm D -3 °C @ 0 cm, -2.5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -2 °C @ 70 cm

Weather

No precipitation -3.5 °C 8 m/s from W → 50% clouds Det er generelt mildt, men ingen tegn til vår i høyfjellet. Bratt sørvendt terreng blir imidlertid preget av sol og varme.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW above 1100 masl Når sola står på I bratt sørvendt terreng.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 1200 masl Jeg mener problemet vil kunne påvirkes der snødekket er tynt med liten tb. Det gjelder spesielt I leområder der siste dagers fokksnø ligger over kantkorn. Kantkorn under skare er forøvrig å finne overalt.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Svært lite snø som kan flyttes av vind tilgjengelig. Snøoverflaten er mange steder erodert med ujevnt og krevende skiføre. Fra skoggrensa og ned er det gjennomslagsføre og fuktig snødekke.

Tests

ECTP22@35cmQ1 Medium Brudd i store kantkorn på vesentlig hardere gliflate. Bruddkvalitet ligger mellom Q1 og Q2.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornlag under skare kan påvirkes av en enkelt skiløper der snødekket er tynt og mykt. Det er spesielt utsatt høyt til fjells i områder som har nylig innblåst fokksnø fra v/NV. Over ca 1200 moh har det i forrige uke også vært mildvær, men det har ikke vært langvarig /kraftig nok til å nøytralisere vvsl, som er velutviklet og fremdeles tørre. Sola vil sannsynligvis føre til mindre våte løssnøskred i bratt sørvendt terreng. I og med at skredproblemet, etter min mening, er begrenset til få heng lander jeg på fg 2, en høy 2. og sannsynligvis vil være mer utbredt lengst vest i regionen. Vvsl vil være med oss og vær utsikter ser ikke ut til å endre situasjonen på lenge. Forecast correct hovedbudskap stemmer bra.

ObsID: 258930

Hallingdal / Hemsedal

Snow

02.03.2021 kl. 14:33

1443 masl

Politiet i Sør-Øst (Unknown)

Avalanche Observation

2. Mar 14:33 (+01:00) E-facing Avalanche release at 1515 masl

ObsID: 258780

Hallingdal / Hol

Snow

02.03.2021 kl. 11:40

1201 masl

Hasse (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 7 Of:  Tests Copyright:  Hasse
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Hasse
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Hasse Comment:  Bruddet forplantet seg på skrå oppover mot venstre
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Hasse
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Hasse
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Hasse
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

2 cm F RG M, 5 cm 1F MF M, 1 cm I, 15 cm P MF, 25 cm P MF, 1 cm I, 80 cm 4F MF

Weather

0 °C 7 m/s from NW ↘ 20% clouds

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry

Tests

ECTP28@30cmQ1 Good Bruddet forplantet seg på skrå, se bilde

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det skal mye til for å løse, kun leenkelte heng som er svært bratte. Generelt veldig kraftig vind og fukt påvirket Kaldt på natt og mildt på dag vil stabilisere ytterligere. Liten temp gradient Forecast correct

ObsID: 258820

Hallingdal / Hol

Snow

02.03.2021 kl. 11:40

1201 masl

Hasse (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

2 cm F RG M, 5 cm 1F MF M, 1 cm I, 15 cm P MF, 25 cm P MF, 1 cm I, 80 cm 4F MF

Weather

0 °C 7 m/s from NW ↘ 20% clouds

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry

Tests

ECTP28@30cmQ1 Good Bruddet forplantet seg på skrå, se bilde

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det skal mye til for å løse, kun leenkelte heng som er svært bratte. Generelt veldig kraftig vind og fukt påvirket Kaldt på natt og mildt på dag vil stabilisere ytterligere. Liten temp gradient Forecast correct

ObsID: 258821

Hallingdal / Hol

Snow

01.03.2021 kl. 15:46

1384 masl

MidtNatLed (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MidtNatLed Comment:  Vindtransport på N. Flishovd (1477).
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  MidtNatLed Comment:  Kraftig vind fra V. Snø langs bakken/topp. Ved/mot N. Flishovd (1477).

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra V. Fra ca 1400 moh. er det det en god del snøtransport. Lavere er snøen så fuktig eller med skarelag som hindrer vindtransport av snø.

Weather

from W →

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Moist Under 1400 moh. fuktig overflate/snødekke. Soloppvarmet. Høyere er det mix av skare og vindpakket snødekke, men fortsatt element av fukt i overflaten.

ObsID: 258639

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.02.2021 kl. 16:46

854 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps Comment:  Sola jobber

Avalanche Activity

28. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW

ObsID: 258401

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.02.2021 kl. 15:26

1025 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps Comment:  Kanskje nærmere str 2, bruddkant opp mot 50cm på tykkeste

Avalanche Activity

28. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. NW. Above 1300 masl Gått på rim/kant. Usikker på når og utløser. Er litt skispor rundt her og der.

ObsID: 258385

Hallingdal / Hol

Snow

28.02.2021 kl. 15:00

1136 masl

MidtNatLed (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  MidtNatLed Comment:  Glidelag. Q2 ved CTH24@86
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  MidtNatLed Comment:  Glidelag ved ST@86. Q2.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Konstant vindtransport i høyden fra 1400 moh. Lavere ned mot 1150 moh. ved vindkast. Våt snø. Pakker/binder seg godt. Innblåst lag 3-5 cm ved nedkjøring gir godt feste for skikjøring. Godt feste mot øverste (nylige) skarelag.

Snow Profile

5 cm P RG M Innblåst snø trolig ila dagen., 5 cm P MF, 25 cm 1F M, 2 cm 4F, 2 cm K IF, 2 cm 4F, 30 cm 1F M, 5 cm 4F FC D, 10 cm 1F, 1 cm 4F, 3 cm K IF, 2 cm 4F, 45 cm 1F 1F er tatt med hanske.

Weather

No precipitation from NW ↘ Vindtransportert snø.

Notes

Lengre oppe 1500 moh. Tydeligere snøtransport. Trolig tørrere snø. Lag kan forventes bygges i lesiden /skavler og utgjøre større fare.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Moist Mix av innblåst snø( fuktig vindpakket, skare og våt/råtten snø. På ca 1100-1200 moh. ved punkt for observasjon.

Tests

CTH24@86cmQ2 Bruddtype var nok Q2, men helte mot q1. Ved flytting av utrutsjet blokk, delte den seg ved 38. Denne var mer Q1. Men kom altså ikke ved selve kompr.testen. Utførte også en STM@86. Q2.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Her skal det noe til å belaste ned til svakt lag. Når først kom så kom hele blokken/80+cm. Foreløpig fester vindtransportert fuktig snø seg godt til skarelag i overflaten. Ikke bygget nok størrelse/tykkelse på lag til å utgjøre et problem. Gjelder på 1200 moh. Sørhelling. Snø eksponert direkte/vinklet mot sol tydelig mer solpåvirket.

ObsID: 258435

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.02.2021 kl. 14:33

1486 masl

Even@obskorps (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 258376

Hallingdal / Hemsedal

Snow

28.02.2021 kl. 14:11

1458 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Even@obskorps Comment:  God forplantningsevne!

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: I of rim/kant

Recent cracks

ObsID: 258372

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.