Avalanche forecast for Hardanger Wednesday 2021-03-31

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wet avalanches can release in steep terrain in lower areas and in sun exposed slopes where the sun comes out. Wind slabs are a problem at high elevations. Avoid areas beneath visible gliding cracks, glide avalanches can occur.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

40 mm precipitation, up to 60 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest.
-1 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Breeze from north.
-7 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1300 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Odda / Hardanger

Snow

31.03.2021 kl. 10:29

1242 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 14 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Glytt av sol?
Image Of Snow Profile
Image 2 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Pinner markerer tynne skarelag, delvis sprø. Mellom nedste to pinner fcxr (1f+). Blokk går i brot på dette mot underliggende frose smeltepakke (kniv)
Image Of Tests
Image 3 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Middels til svak belastning med spaden. Går I brot i nedste del av FCxr mot underliggande frose smeltepakke. Fekk blokka i fanget.
Image Of Tests
Image 4 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ectx - går i brot ved spade bak blokka.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Trør nedi til kneet ved fots belastning.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot aust. Tydelige smelteriller i snøen heilt opp til 1400 moh - kanskje høgare - dekka av nokre cm våt nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det er tydelig at det har vore fuktig vêr dei siste dagane.
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Våte laussnøskred. Mot vest.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Grovt forenkla.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Lik temp. gjennom heile blokka. Grov ikkje til bakken.
Image Of Avalanche Activity
Image 11 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Våte flakskred. Mot aust. Truleg brot i kantkorn over skarelag, evt iform av kollaps som følge av vekt eller at regnet har drenert ned til skarelaget og svekka bindingane mellom skare og overliggande kantkorn slik at det har sklidd ut. Stort skred (3) i midten med str. 2 skred på kvar side. Truleg naturlig utløyst. Grov profil i tilsvarande høgde og himmelretning like i nærleiken - baserer antakelsane på denne profilen, samt karakteren til skredet.
Image Of Avalanche Activity
Image 12 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 13 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Set 2-3 cm djupe skispor. Relativt råten snø like under.
Image Of Snow Profile
Image 14 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Kantkornlaget som kviler over den frosne smeltepakken. Det har runda seg enda meir samanlikna med for ei veke sidan, men det har framleis potens. Trass i at det byrjar å verte færre og færre heng det er aktuelt i så bør ein vere obs når ein ferdes over sirka 1100 moh (+/-).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ver obs i solvendte sider, der kan det gå våte laussnøskred av str. 1 og 2 skred. Det er også framleis potens i det vedvarande svake laget. Det er vanskelig å løyse ut, men kan gi store konsekvensar. Mest aktuelt over sirka 1100 moh. Ver obs der snødekket er tynnare. Ver også obs på glideskred- ikkje legg skisporet i- eller under terreng der dette kan vere aktuelt. Forecast correct Lite spor etter nedføyka nysnø i dag. Snøen som har falle i natt - iallfall opp til ca 1300+ moh, er såpass fuktig at det skal mykje til for å flytte på den.

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 1000 masl. Snow line at 700 masl Wet loose snow Wet Fuktig/vått snødekke i alle himmelretningar. Meir kompakt tidleg morgon, men med ein gang temp/sola får tak så mjuknar det fort opp. Tendensar til råten snøen allereie tidleg på dag. Vil nok fryse att når temp fell om natta neste dagar. Avhengig av høgde, men snødekket består i stor grad av smelteformer over attfrosen smeltepakke mot bakken - iallfall opp til ca 1100 moh. Over denne høgda er det framleis kantkorn i dekket, men mildvêret har runda det godt siste 48 timar. Regnvêret har prega snødekket stort siste 48 timar. Meir snø i indre strøk vs ytre, men det har generelt tært på. Snøgrensa varierer. 700 for deler av indre del, høgare for ytre del.

Weather

Sleet 0 °C 98% clouds Store nedbørsmengder iform av regn høgt til fjells siste 48 timar. Skya vêrtype tidleg onsdag, men lettare vêr utover føremiddagen. Det har falle nokre cm fuktig nysnø natt til i dag. Denne er såpass tung at det skal mykje vind til for å flytte på den - iallfall i denne høgda; ca 1300 moh.

Tests

ECTX Good Går ikkje I brot ved "tapping", men sklir lett ut når eg set spaden bak og bryt ut med middels-svak kraft.

CTN Good

LBT@78cmQ2 Fcxr

Notes

Finpusser/redigere obs i kveld. Komlefingrar og mobil er ikkje alltid så lett - fare for å ha trykt feil på enkelte ting.

Avalanche Activity

31. Mar. During the day Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 700 masl

31. Mar. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 1300 masl and 700 masl Observerte mange str. 1 og enkelte str. 2 våte laussnøskred.

31. Mar. 18-24 Wet slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, SW. Above 700 masl Observerte eit par-tre store (3) skred på veg til- og i Røldal. Antar at dei har gått siste 48 t. Starta på ca 1200 og enda på ca 900. Observerte dei mot søraust, men godt mogleg det kan ha gått tilsvarande skred i andre himmelretningar då pålagring iform av nedbør truleg er årsaken til at lag har kollapsa.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Testar viser at det er relativt vanskeleg å løyse ut, men samstundes så bryter det laus relativt lett ved middels til svak belastning med spade bak blokka. Det er ein del masser som allereie har gått ut på dette, ref. skredaktivitet, men vil anta at det framleis er aktuelt. Vil også anta at dette er lettare å trigge der snødekket er tynnare. Typisk nær konvekser og ryggar. Legger med på "Få heng" pga allereie aktivitet i dette laget, samt at det er mest aktuelt høgt til fjells. Legger meg på 1100 moh då eg ser spor i flakskreda som går ned til ca dette intervallet. Kan vere obs på at trass i at kantkorna (1F+) gradvis har mista litt potensialet så kviler dei på ein hardare pakke av smelteomvandla snø. Her kan det framleis samle mykje vatn. Godt mogleg ein del av skred eg har observerte har gått som følgje av drenering ned til dette laget.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small E, SE, S, SW between 1300 masl and 700 masl Slik vêrsituasjonen er no, med mindre nedbør og meir sol, så er dette mest aktuelt der sola får tak. Kan gå str. 1 og potensielt str. 2 skred på dette. Litt kaldare i høgda, noko som konservere snødekket litt meir.

Danger Sign

Much water in the snow Snødekket er vått. Ser også spor etter ekstra våte lag i dekket. Det mest markante er attfrosne og danner eit lite (2-5 cm) skarelag høgt i dekket. Ved auke i temp/sol vil dette truleg løyse seg opp att.

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

3 cm 4F PP/MF W, 17 cm 4F MF/DF W, 15 cm 4F MF/RG W, 5 cm P MFcr M, 12 cm 1F MF/MF W, 2 cm P MFcr/MF W, 17 cm 1F MF/RG 1 mm/2 mm W, 3 cm P MFcr/MF W, 11 cm 1F- FCxr/MF W Nedre del Litt kritisk mtp at det kviler oppå hardare pakke av smelteformer., 40 cm K MF M -0.2 °C @ 0 cm, -0.2 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 75 cm, -0.5 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile Grov profil i tilsvarande himmelretning og høgde eg observerte vått flakskred str. 3. Ca 20 grader helling.

ObsID: 264893

Hardanger / Kvinnherad

Snow

29.03.2021 kl. 11:51

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fuktig og grå vêrtype tære godt på snødekket. Her mot søraust. Skodda ligg på ca 1000 moh som ref for snøgrensa. Meir snø mot vest-nordvest og nordvendte sider.

Weather

Rain 11 °C 0 m/s 100% clouds Fuktig vêr høgt til fjells. Regn/sludd opp mot 1400 moh.

ObsID: 264576

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.