Avalanche forecast for Hardanger Tuesday 2021-05-25

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast.
-1 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3-6 mm precipitation.
Strong breeze from east.
0 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.05.2021 kl. 11:54

724 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt mot Blådalshorga 1302 moh. Særs snøfattig.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det er ikkje mykje snø att, men ein vil finne meir samanhengande snødekke mot nord - men det smeltar fort her også. Ein må relativt høgt til fjells for å finne snø no.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile forhold. Det byrjar å verte lite snø att i fjellet, men ver obs på våte laussnøskred der det framleis er skiføre. Faren er størst utover dagen, og spesielt om sola kjem fram. Mot nord og tilgrensande sektorar, over ca 1100 moh, kan det vere ein del vatn i/over lag i snødekket, og ved ekstra gjennomfukting i form av regn eller kraftig solinnstråling så kan dette gi naturlig utløyste våte flakskred av str. 2-3. Litt avhengig av om det kjem nedbør av betydning, men det ser tilsynelatande ut som om at snødekket smeltar fint og roleg ned. Tenker at faregraden ligg på 1 slik det er no, og om det ikkje kjem nedbør i form av regn av ein viss mengde, så ser eg for meg at det smeltar sakte og sikkert ned - FG 1. Mogleg at det for regionen sett under eitt kan vere fornuftig å holde på FG 2 pga skredproblemet "Mykje vatn i/over lag" - uansett er det viktigaste å nemne det i teksten at det kan vere eit skredproblem mot nord og tilgrensande sektorar over ca 1100 moh. Kanskje FG 1 og nemnte tekst i tekstvarselet kan vere nok for å dekke det...

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 1000 masl. Layered snow begins at 1100 masl Other Wet Enkelte plasser er det snøfritt heilt til topps - opp mot 1300-1400 moh. I sørvendte- og tilgrensande sider, der det ligg snø, er det stort sett smelteomvandla snø som ligg att - like til topps. Mot nord og tilgrensande sider bere snødekket preg av smelteformer ispedd islag, men ein må over ca 1100 moh for å finne dette. Mildvêr døgnet rundt så det smeltar gradvis og stillferdig ned slik status er i dag.

Weather

Drizzle 100% clouds

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, NW above 1100 masl Ikkje høgt nok til å finne dette i dag, men legg det inn som ein betraktning. Det er nok ikkje like aktuelt over heile regionen. Ein må høgt til fjells og vil anta at det framleis er mest aktuelt mot nord, og del tilgrensende sektor. Ville latt det stå i tekstvarselet med tilleggsinformasjon om å vere ekstra obs om det auka på med nedbør. Utan nedbør av betydning så vil eg tru at det smeltar fint ned.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsida. Skildring: Det er våt snø, så kunne mogleg ha huka av "Mykje vatn i snøen", men det har vore status ei stund uten den heilt store aktiviteten.

Avalanche Activity

22. May. During the day (+02:00) No avalanche activity Relativt tidleg på dag, ca kl. 11. Mogleg tiltakande aktivitet utover dagen, men ser ikkje for meg noko anna enn str 1 skred. Om det kjem nedbør i form av regn så kan det potensielt gå nokre større skred i høgda mot nord.

Notes

Pga kranglete kne rakk eg ikkje så høgt opp. Redigere obs seinare, men status er relativt lik som den har vore.

ObsID: 274079

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.