Avalanche forecast for Indre Fjordane Saturday 2021-01-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-17 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze., change to fresh breeze from the southeast during renoon.
-15 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Stryn

Snow

16.01.2021 kl. 14:53

965 masl

Laurids (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Laurids
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Laurids
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ut fra våres observasjon ville jeg si at vi fant nærmere FG2. Fant ingen kantkorn eller rim under overflaten. Med litt tid vil fokksnøen binde seg mere vil jeg tro, men er selvfølgelig ikke representativt for områder der rim eller kantkorn er present. Forecast too high Tror FG3 er korrekt for regionen, men akkurat dette fjell ville jeg nok vurdere til en 2’er.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW

Weather

-10 °C 5 m/s from S ↑ 2% clouds

Tests

ECTX Good

CTN Good

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

20 cm 1F, 20 cm P, 75 cm 1F 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249536

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.01.2021 kl. 13:44

1215 masl

Sigbjørn (***)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Sigbjørn

Notes

Litt vindtransport I høgdene over 1000m. 4-7s/m frå aust

ObsID: 249485

Indre Fjordane / Stad

Snow

16.01.2021 kl. 12:20

891 masl

Eivind.G (Unknown)

Weather

No precipitation -13 °C

Snow Cover

Moderate snow drift

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249499

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.01.2021 kl. 12:04

969 masl

Anders Bugge (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Anders Bugge Comment:  Trolig noen dager gammelt.

Weather

Sol og blå himmel

ObsID: 249459

Indre Fjordane / Stryn

Snow

16.01.2021 kl. 11:20

464 masl

Laurids (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Laurids

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface

ObsID: 249478

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.01.2021 kl. 10:30

511 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  På morgonen og formiddag klarvêr med enkelte tynne, høge skyer
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tilskyande frå vest utover ettermiddagen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Store rimkrystallar i snøoverflata i låglandet og i skogen

Weather

No precipitation -11 °C 10% clouds Kaldt og klart vêr, noko tilskyande frå vest seinare på ettermiddagen. Litt vind på toppen frå sørleg retning

Snow Cover

0 cm new snow Snow line at 0 masl Surface hoar on a soft surface Dry Store rimkrystallar i snøoverflata i låglandet og i skogen. Mindre utbreiing over skoggrensa.

ObsID: 249554

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.01.2021 kl. 18:40

1060 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Vassenden mot nordaust, siste sola på toppane
Image Of Weather
Image 2 of 9 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Svidalen mot søraust
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Ca 400 moh. Snødjupne på 40 cm, der 30 cm kom med siste snøfallet i løpet av helga og fram til tirsdag
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå 500 moh i opent terreng har vinden tatt godt på utsatte ryggar
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke under skoggrensa, så lite vind som skal til før tuer og lyng stikk fram
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Svært tynt med snø, og mykje lyng og stein over vindutsatte ryggar
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fin snø i beskytta formasjonar
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er mange stader kantkornlag i snødekket, enten under siste fokksnøen, over skarelag i snødekket eller i bunn av snødekket. Typiske faretegn er drønn og skytande sprekker i snødekket. Utifrå dagens obstur og turar i andre delar av Jølster på 8-900 moh dei siste dagane er inntrykket at det er store variasjonar i snøoverflata, som vekslar mellom laussnø, bare ryggar og mindre felt av fokksnø bak ryggar og over kantar i terrenget. Dette gir begrensa str på evt skred i desse områda, men må likevel være obs på terrengfeller. I områder der ein finn større og meir samanhengane fokksnøflak kan det også auke str på skred. Fortsatt låge temperaturar sjølv om dei går opp. Forventa noko nedbør frå søndag og auka vind. Det kan føre til auka belastning på dei svake kantkornlaga. Vi kan også få nye ustabile nysnøflak, og eit nytt nedsnødd lag av rimkrystallar og kantkorn. Forecast correct Varselet gir ein god beskrivelse av forholda og snødekket.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl Det kan ligge bevart kantkorn i snødekket under siste fokksnøen, som gjer at stabiliseringa av denne går seint.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl Det finnast kantkorn både over skare og mange stader der snødekket er tynt i bunn av snødekke.

Weather

No precipitation -11 °C 3 m/s from W → 10% clouds Kaldt og klart vêr, vindstille nesten heilt til topps med berre ein svak trekk ved toppen

Tests

CTV@56cmQ1 Poor Brudd ved saging i bakkant av blokka.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Surface hoar on a soft surface Dry Det kom 30-50 cm nysnø i løpet av helga og fram til tirsdag. Det er tynt grunnlag under denne snøen opp til ca 700 moh. På stader med tynt snødekke har kaldt og klart vêr danna eit svakt lag av kantkorn i bunn. Kaldt og klart vêr på nyåret fram mot dette snøfallet hadde også danna rim og kantkorn i overflata. Enkelte stader i leformasjonar kan dette være bevart under nysnøen, som lørdag og tirsdag var utsatt for kraftig vind som flytta mykje snø. Dette har gitt eit snødekke med vekslande snøoverflate. I skogen og skjerma formasjonar er det laus og fin snø, mens utsatte ryggar er avblåst ned på lyng og stein. Ellers vekslande mellom hard, bærande fokksnø og mjukare fokksnø. Det har på nytt danna seg rim i snøoverflata.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen nye faretegn som drønn eller ferske sprekker på turen i dag

Snow Profile

1 cm F SH 2 mm D, 7 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm 4F-1F RG 1 mm D, 38 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D -11.1 °C @ 0 cm, -10.8 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -5.8 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm, -0.7 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249376

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

15.01.2021 kl. 14:55

821 masl

LarsO@obskorps (****)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Situasjonen i fjellet er ganske uendret, men færre drønn og sprekker enn tidligere i uka. Det fins fremdeles kantkorn og overflaterim på ca 30-70cm dyp og dette forplanter seg bra når det blir trigget. Overflaten begynner imidlertid å bli såpass fast at det skal mer til for å trigge dette laget nå. Enklest å trigge der snødekket er mykt og tynt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 500 masl

Weather

No precipitation -12 °C 2 m/s from SE ↖ Klart og kaldt, en liten trekk innimellom.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift

Whumpf sound

ObsID: 249411

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.01.2021 kl. 13:01

546 masl

Ruben Ramslien (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ruben Ramslien

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Weather

No precipitation -13 °C 3 m/s from SE ↖

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nokso stort, skytande drønn oppover mot NA retning.

ObsID: 249360

Indre Fjordane / Stad

Snow

14.01.2021 kl. 15:36

244 masl

Laurids (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Laurids

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Dry

ObsID: 249162

Indre Fjordane / Stad

Snow

14.01.2021 kl. 14:13

13 masl

Laurids (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Laurids
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Laurids
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Laurids Comment:  Bra med nytt leketøy

Snow Cover

Elevation of new snow 0 masl Surface hoar on a soft surface Dry -15 grader i øvre snødekke, dannelse av store rimkrystaller over natta

ObsID: 249170

Indre Fjordane / Stryn

Snow

14.01.2021 kl. 11:37

721 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -8.2 °C 0 m/s

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 500 masl

Tests

ECTPV@84cmQ2 Poor

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

55 cm 1F RG 0 mm/1 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm, 22 cm 1F RG 1 mm, 5 cm F FC 3 mm, 5 cm P MFcr -13.2 °C @ 0 cm, -13.1 °C @ 10 cm, -12.3 °C @ 20 cm, -10.7 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -6.8 °C @ 50 cm, -5.6 °C @ 60 cm, -1 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249088

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.01.2021 kl. 09:48

616 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fokksnøflak som kollapsa på kantkorn i bunn mot bakken. 10 cm laus kantkorn i bunn, med 60-70 cm innblåst snø med ulik hardheit F-1F/P over.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Kjøsnesfjorden
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s Kaldt og klart vêr

Avalanche Activity

13. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE 2 små flakskred truleg frå onsdag, løsneområde på isete sva for det første, og det andre i bratt overgang til liten bekkedal-formasjon. Løsneområde mellom 7-800 moh

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytande sprekk. Overliggande fokksnøflak kollapsa på kantkorn i bunn av snødekket

ObsID: 249051

Indre Fjordane / Volda

Snow

13.01.2021 kl. 15:09

1051 masl

Henrik (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrik Comment:  Fjellsiden sett mot nordøst. Topp 1082, nord for sandfjellet.

Avalanche Activity

13. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW. Above 900 masl Flakstad, størrelse 2-3, ikke mektig bruddkant men lang utstrekning. Nordlig-nordøstlig-østlig vind i høyden i går ettermiddag/kveld/natt. Kraftig utsatte steder.

ObsID: 248973

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

13.01.2021 kl. 12:29

574 masl

Jostein (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Jostein

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små sjølutløyste skred i bratte parti

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekker og drønn i snøen på flate områder

ObsID: 248887

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

13.01.2021 kl. 11:45

1139 masl

Ingrid@vestland_fk (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Lett snøfokk ved 1100 moh, vind fra SØ
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekke ved Jølstravatnet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ser mot Olahansen, ca 1000 moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ser mot øst/nordøst fra ca 1100 moh
Image Of Danger Sign
Image 5 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Ferske skispor føyket igjen ved 1100 moh
Image Of Snow Profile
Image 6 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil i en NØ vendt side ved ca 1100 moh. Profil ca 70 cm. Total dybde ca 120 cm.
Image Of Tests
Image 7 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Viser brudd i nedføyket løs nysnø, ca 20 cm under overflaten
Image Of Snow Profile
Image 8 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Blyanter viser lag med nedføyket løs snø, plate viser lag med kantkorn og noe beger ca 50 cm ned i snødekket
Image Of Tests
Image 9 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Gravepunkt ved 1100 moh. Tydelige fokksnøflak. To lag med nedføyket løs snø, i tillegg til et lag med kant/beger ca 50 cm ned i snødekket.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snødekket er vindpåvirket over skoggrensa, og det finnes fokksnøflak med varierende hardhet. Drønn og oppsprekking indikerer ustabilitet. Flere svake lag i profil ved 1100 moh, får lett brudd ved ECT, både i nedføyket lag m løs snø og kantkornlag. Fg 3 Fargegraden vil holde seg på samme nivå de kommende dagene. Fortsatt pålagring og kalde temperaturer

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from SE ↖ Klarvær. Ca -10 ved turstart, 500 moh, -12 ved 1100 moh. Perioder med laber bris fra Ø-SØ

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 800 masl Kantkorn og noe beger mellom smelteomvandlet snødekke og overliggende fokksnø fra den siste uka

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 700 masl

Tests

ECTP8@55cmQ2 I lag med kant/beger mellom smelteomvandlet snødekke og fokksnø fra den siste uka

ECTP5@20cmQ2 Nedføyket lag med nysnø

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Ca 40cm F-4F i skogen, rett på barmark eller tynt lag med smelteformer. Kommet ca 5 cm nysnø siden i går ettermiddag. Lite vindpåvirket i skogen. Vindformasjoner fra ca 600-700 moh. Fokksnø og oppsprekking rundt ski fra ca 700 moh. og løs snø i skjermede områder. Avblåste rygger fra ca 800 moh og mer vindpåvirket snødekke. Områder med bærende vindpakket snødekke mellom ca 900-1150 moh og avblåst til skare eller barmark. Dannet skavler mot NNV på Olahansen. Vekslende vind og kun perioder med snøfokk, lett snøfokk ved 1100 moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Perioder med lett snøfokk ved 1100 moh, moderat på toppene

Whumpf sound Flere drønn over ca. 800 moh i NØ vendt side

Snow Profile

20 cm 1F-P RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DFbk 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 10 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC/DH 2 mm/2 mm D, 120 cm K MF 0 mm/0 mm -13 °C @ 2 cm, -10.8 °C @ 10 cm, -8.6 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -6.6 °C @ 40 cm, -6.2 °C @ 50 cm, -5.3 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile Profil i en NØ vendt side ved ca 1100 moh. Profil ca 70 cm. Total dybde ca 120 cm.

ObsID: 248901

Indre Fjordane / Stad

Snow

13.01.2021 kl. 10:03

685 masl

Eivind.G (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Eivind.G

Weather

-10 °C from N ↓

Snow Cover

30 cm new snow Kraftig vindtransportet.Drønn i snødekke

ObsID: 248850

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

13.01.2021 kl. 08:24

68 masl

Ronny@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

25 cm new snow 10+ cm natt til ons. Det virkar til å ha kome meir snø her enn litt lengre aust (jølster)

ObsID: 248830

Indre Fjordane / Stryn

Snow

13.01.2021 kl. 07:53

399 masl

einar@nortindBOF (***)

Weather

No precipitation -6.3 °C 3 m/s from NE ↙ Har blåst mer i natt

Snow Cover

53 cm in total Moderate snow drift 30 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

Large snowfall Område: For kommunen

ObsID: 248827

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.