Avalanche forecast for Indre Sogn Friday 2021-01-22

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. Be sure you have enough knowledge and experience before travelling in steep terrain. Be extra careful in lee areas with wind deposited snow. There are persistent weak layers in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast.
-10 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the afternoon.
-8 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Årdal

Snow

22.01.2021 kl. 18:54

899 masl

KrLarsen (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  KrLarsen Comment:  Skytende sprekker, flaket blir nok ca så stort som det er mulig at det kunne bli på dette stedet med det tynt snødekket som er nå. Terrenget er ikke bratt nok til at flaket kan skli noen vei her..
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  KrLarsen Comment:  Her sklei mini "blokktesten" jeg isolerte ut med staven ut ved isolasjon. Tydelig tjukt svakt lag av store kantkorn.

Weather

Snow -3 °C Lett snøvær, noe vind når jeg nærmer meg tregrensa her på lesida..

Notes

Etter å ha gått enda litt lenger opp på litt mer vindpakka og hardere flak, så fikl jeg bekrefta at det svake laget med kantkorn er veldig aktivt ennå. Fikk fint forplanta brudd i svake lag i større sammenhengende flak, bortimot det jeg vil anta var maksimalstørrelse på flak på stedene med det relativt tynne snødekket som var der.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har gått oppover i relativt tett skog fra veien og opp til obspkt. Veldig "upside-down" snø hele veien, med konstante små kollapser. Oppe i tregrensa fant jeg et lite testheng. Tråkka på ett tynt konvekst punkt øverst i henget. Og fikk da skytende sprekker ut 15-20m både foran og bak der jeg tråkka. Mer eller mindre hele "henget" sprakk opp som ett sammenhengende flak.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large SW, W, NW Svakt lag av kjente lag med tidligere overflatekant, under tyngre nysnø som har kommet sammen vind siste dagene. Ganske tjukt lag. På "riktig sted" med "riktig flak" vil jeg tro fjernutløsning kan være fint mulig.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Typisk "upside down snø" med svakt lag av gammel overflatekant.

ObsID: 251345

Indre Sogn / Luster

Snow

22.01.2021 kl. 14:54

497 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Snow Cover

65 cm in total No snowdrift Wet loose snow Moist

ObsID: 251317

Indre Sogn / Sogndal

Snow

22.01.2021 kl. 13:57

963 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Marianne@svv
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Marianne@svv Comment:  Tydelige snøfnugg i lupa. Der testen gjekk i brudd.

Weather

Snow -1.4 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Pluss 1 grad på Toggaparkeringa ca 400 moh. Mildt med andre ord.

Tests

LBT@33cmQ2 Nedføyka nysnø gjekk lett i brudd. Ved neste belastning, moderat, gjekk kantkornlag 43 cm ned i snøpakka i brudd.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett bunden snø over nedføyka nysnø. Lett fokk i luft. Dekka alle tinga mine i snøgropa.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 800 masl Inntrykket mitt under tur var at vinden kom frå SØ.

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Tørr snø over 700 moh. Lavare vert snøen kram og tung. Gjekk ikkje så høgt opp pga manglande sikt, så ubunden til lett bunden snø under 1000 moh i nordvendt side.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Over 800 moh har vinden i varierande grad berørt snøen bortsett frå leformasjoner. Lett brudd i nedføyka nysnø, men dette vil stabilisere seg relativt raskt med den gunstige temeperaturen som er i fjellet per no. Veksla veldig mellom ubunden og bunden snø. Nytt påfyll med nysnø og vind ut på dagen i morga laurdag frå vest vil holde fokksnøproblematikken gjeldande litt til. Forecast correct Moderat belastning for å få reakjson i kantkornlaget.

Snow Profile

10 cm 4F RG 1 mm D, 34 cm F DF 2 mm D, 0.5 cm F FC 2 mm D, 10 cm F RGxf 2 mm D, 30 cm 4F RGxf 2 mm D, 40 cm P-K MF 3 mm D -1.7 °C @ 0 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.9 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 60 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -1.8 °C @ 100 cm, -1.4 °C @ 120 cm

ObsID: 251313

Indre Sogn / Sogndal

Snow

22.01.2021 kl. 13:50

1022 masl

endre@nortind (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fikk fem drønn fra tregrensa og opp hit. Kommer når man trår inn på litt hardere flak.

ObsID: 251304

Indre Sogn / Sogndal

Snow

22.01.2021 kl. 13:32

1200 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Andreas@nve Comment:  Bryter glatt i nedføyket lag av kantkorn fra etter nyttår. Men ikke like lett lenger. På vei til å rundes, men fortsatt hissig

Tests

CTV@105cmQ1 Poor Går i samme laget som LBT ved isolering

Danger Sign

Whumpf sound 1 drønn på veien

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Dette virker som det mest potente laget i dag. De fleste plasser skal det mer til å påvirke laget, men det er enkelte plasser fortsatt lett å påvirke

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 800 masl Virker som dette stabiliseres forholdsvis raskt og at dette er et sekundært skredproblem

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Snøfordelingen begynner nå å virke jevn. Nysnøen fra siste 2 døgn er nå flyttet over i lesider mot N-NV. Det er fortsatt myk vindpåvirket og løs snø og finne, men snøoverflaten varierer stort sett mellom myk- og hard vindpåvirket. Fuktig overflate til ca 900 moh. Kantkornlaget som ble skapt i overflaten etter nyttår og snødde ned den 9.1. er fortsatt utbredt mange steder. Det ligger nå dypere i dekket flere steder og det skal mer til å påvirke laget som her rundes noe allerede. Særlig gjelder det der det føyket ned og ligger under hard gammel fokksnø. Der kantkornlaget nå virker mest responsivt er steder mot N-V-Ø hvor kantkornlaget ikke føyket ned etter 9.1., men fikk en beskyttende tynn vindskare. Det er slike plasser jeg får lette og glatte brudd i dag.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snødekket har moderate til svake bindinger i noen brattheng. Flere tester viser i dag at kantkornlaget fortsatt er aktivt. Det skal mange plasser mer til å påvirke det, særlig der det ligger under gammel hard fokksnø fra etter 9.1. Men det viser fortsatt dårlige egenskaper. Mulig at det kun er få plasser det nå er lett å påvirke, men det sammenfaller trolig også med de himmelretninger som nå har fått stor pålagring av siste snøfall (N-V). Det er fortsatt krevende forhold og et ustabilt snødekke. Forecast correct Varselet beskriver situasjonen godt, selv om når jeg var ute virket det lite sannsynlig med naturlig utløste skred. Men fortsatt lett å påvirke svake lag av nedføyket nysnø og kantkorn noen plasser.

Avalanche Activity

22. Jan. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, NW Så et par str 1,5 flak som trolig har gått ved pålagring siste døgnet. Ellers lite, men tidvis dårlig sikt

Snow Profile

75 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm F-4F PP/DFbk 1 mm/2 mm D nedføyket lag av nysnø problemet, 20 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F+/1F FCso 2 mm D Øvre del Gamle kantkornlaget skapt i overflaten, snødde ned 9.1.2021, 60 cm K- MF 2 mm D Pakke av smelteformer, skare og avruda kantkorn. Stabil -4.7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -5.7 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -5.8 °C @ 50 cm, -5.8 °C @ 60 cm, -5.7 °C @ 70 cm, -5.4 °C @ 80 cm, -4.9 °C @ 90 cm, -4.3 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 251321

Indre Sogn / Sogndal

Snow

22.01.2021 kl. 10:07

832 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  August Einstabland

Weather

5 m/s from SE ↖ 100% clouds

Tests

LBT@20cmQ2 Brudd i fokksnøen

ObsID: 251241

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.01.2021 kl. 19:46

444 masl

Sully (Unknown)

Weather

No precipitation 65% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Avalanche Problems

The weak layer collapses easily and clean (easy propagation).

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift Wet loose snow Moist

ObsID: 251285

Indre Sogn / Luster

Snow

21.01.2021 kl. 19:00

749 masl

hrefvik (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  hrefvik Comment:  Vindtransport så smått startet over tregrensen

Weather

Snow 5 m/s from S ↑ Vindstille i skogen, 4-5m/s på observasjonspunkt, vindtransport av nysnø var så vidt startet over skoggrensen.

Danger Sign

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: ~40cm nysnø siste døgn

Snow Cover

40 cm new snow Very much loose snow (>30cm)

ObsID: 251192

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.01.2021 kl. 15:05

986 masl

Julia (Unknown)

Tests

LBT@90cmQ2 Femte slag fra albue

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large

ObsID: 251180

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.01.2021 kl. 10:21

1028 masl

Sander@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Mjuke flak.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Nedbør som snø ila natta. Mest truleg har det våre meir vind i Jostedalen enn i Sogndalsdalen. Sjå vindmåling ifrå Spørteggbu

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Skildring: Har lagt seg opp mjuke dyner med fokksnø. Stort sett F+. Enkelte stader hardare. Vind frå SØ. Ser ut til at det har vore mindre vind i Sogndal enn i Jostedalen. Sjå vindmåling på spørteggbu.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl Har våre ein del vind i regionen ila natta. Mest truleg er skredproblemet mest utbreidd i den SØ lege delen av regionen. Men det vil også verta eit problem i andre delar av regionen utover dagen når vinden skal auka.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det har snøa ca 20-25cm med snø ila natta i Sogndal. Vinden har teke litt i snøen, men når eg var ute på tur var snøen fortsatt vindpakka mjuk.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vurdering basert på obstur ifrå 600-1100moh. Tidvis god sikt, men flatt lys. Det verkar som at det har vore mindre vind i Sogndal enn i deler av regionen som er mer Ø /SØ. Vindmålaren på Spørteggbu (1566moh) i Jostedalen har målt vind på opp mot 15m/s siste døgnet. Fortsatt var snøen i overflata vindpakka mjuk. Det er ca 30-35cm med lausare snø i overflata, tilgjengeleg for transport. Auka vind utover dagen/kvelden vil føra til at dei beskrevne skredproblema vert meir aktuelle. Dei som har vore på ski i dag i Sogndalsdalen, vil nok ikkje kjenna seg igjen i fokksnøproblemet endå. Forecast correct Tenker at om det går naturlege skred i kantkornlaget vil det også gå naturlege skred i fokksnølaget. Om skredet då går pga pålagring over kanten eller at det først går skred i fokksnøen og deretter i kanten er ikkje godt å seie. Men då bør ein vel kanskje ned på nokre heng på fokksnøproblemet for ikkje å få for høg fg? Eller skal det stå slik det står no i varselet for å synleggjera at fokksnøproblemet vil ha større utbredelse?

Snow Profile

35 cm F+/F DF D Nokre små kantkorn og rimkrystallar i botn av dette laget. Rett over den tynne skaren, 0.5 cm P MFcr D Mest truleg ein tynn vindskare., 5 cm F FCxr/DF 1 mm D, 5 cm 4F DF/FCxr D, 80 cm 1F/P RG D, 55 cm K MFcr/MF Ikkje ein representativ profil i NØ vendte sider. Eg laga profil på denne staden for å sjekke korleis snøballen såg ut der snødekket var tjukt og i himmelretning som har vore mot tidelegare vind. Profil frå NØ vendt side ca 1050moh.

ObsID: 251144

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

21.01.2021 kl. 05:23

209 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 251060

Indre Sogn / Viddalen

Snow

20.01.2021 kl. 14:36

885 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar@GeoRisiko.no

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release NW Flere små skred på anleggsvei. Ukjent om det er flak eller løssnø. Det er kraftig snøfokk og pålagring i løsneområder mot NV.

ObsID: 251027

Indre Sogn / Milliontippen

Snow

20.01.2021 kl. 14:29

785 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Avalanche Observation

19. Jan 13:29 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope NW-facing Avalanche release at 1160 masl and ended at 880 masl Steep slope Fjernutløst ved sprengning. Ladning plassert ved Milliontipp. Skredet løsnet 400 høydemeter over sprengningslokasjon.

ObsID: 251023

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.01.2021 kl. 10:48

876 masl

martin.venedik@hotmail.com (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  martin.venedik@hotmail.com Comment:  Q1 brudd i nordøst vendt heng med helning på 38 grader.

Weather

Snow 10 m/s from SE ↖ 100% clouds

Tests

CTE13@25cmQ1 Medium Liten spredning og tykt kantkorn lag under bruddet.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 251045

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.01.2021 kl. 10:20

875 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  August Einstabland
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  August Einstabland

Snow Profile

LBT, bryter lett og glatt Q1, 20 cm fra overflaten, tykt lag med kantkorn

ObsID: 250961

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.01.2021 kl. 10:04

866 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  August Einstabland

Weather

8 m/s from SE ↖ 95% clouds

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab)

ObsID: 250958

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 13:24

855 masl

Ali@nortind (**)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ali@nortind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Ali@nortind
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-4 °C 4 m/s from NW ↘ 90% clouds

Tests

LBT@60cmQ3 Overliggende laget er mykt. Store gjenkjenbar krystaller i svake laget 1,5-2mm kant korn. Svake laget ligger at ca 60cm under overflaten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium above 700 masl

Snow Cover

140 cm in total 3 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det finnes et svakt lag av kant korn i snødekket. Svake laget er tykt, men om det blir aktivert så kan skred være store. Forecast correct

Snow Profile

10 cm F DF D, 20 cm 4F DF/RG, 8 cm 1F RG, 15 cm 4F MFsl/FC, 20 cm P MF 3 mm, 30 cm P/P-K Detaljert ned til svake laget over skare at ca. 65 cm.

ObsID: 250894

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 13:15

1239 masl

Linda@Nortind (**)

Tests

LBT@20cm Bryter lett og glatt.

ObsID: 250863

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 13:02

855 masl

GG (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  GG
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  GG

Weather

-4 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds

Tests

LBT@60cmQ3 Lett ikkje glatt Store krystaller, kant Innenfor 1 m Tjukt svakt lag Overliggende laust

Snow Cover

5 cm new snow

ObsID: 250864

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 11:39

1102 masl

martin@obskorps (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra sø gir her lett snøfokk over ca. 900.

ObsID: 250832

Indre Sogn / Luster

Snow

19.01.2021 kl. 11:00

1560 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Weather

No precipitation -11 °C 5 m/s from SE ↖

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 2 små drønn på tur i dag. Betydelig mindre lyd og mindre forplantning enn det eg opplevde på tur sist veke etter vinden (onsdag) . Det har gått andre folk her etter flaka vart danna, men ikkje mange. Me bør ha vore borti litt urørt snø i dag

Avalanche Problems

Vedvarande svakt lag av kantkorn er framleis mogeleg å påverke når ein går på snødekket. Men inntrykket er at der svakt lag let seg påvirke er ikkje flak så tjukt og skredstorleik vil kanskje vere str 2? Forplantningsevna virkar også å vere begrensa no. Det kan ha sin forklaring i at flaket nok mange stader ligg på eit tjukt lag av nedføyka kantkorn. Det finst også heng med mykje snø, der ein kan nå skredstorleik 3, men der skal det nok meir til for å påverke svakt lag. Men dette er synsing etter å ha fulgt utvikling i fjellet siste veke. Har ikkje gravd i snøen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Dry Snøoverflata i fjellet er svært variert. Hard fokksnø, mjuk fokksnø, skare, kantkorn i overflata og på utsatte stader avblåst. I skogen er det laussnø (kantkorn) - godt skiføre . Somme stader er det litt tynt med snø når du kjem under 4-500moh.

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 250898

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.