Avalanche forecast for Jotunheimen Friday 2021-01-22

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complicated situation with persistent weak layers in the snow pack, wind and fresh snow. It might be easy to trigger avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

16 mm precipitation, up to 22 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast.
-13 °C to -5 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast., change to breeze from the southeast during the afternoon.
-10 °C to -6 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

22.01.2021 kl. 20:11

999 masl

Even@obskorps (***)

Avalanche Observation

22. Jan 12:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered E-facing

ObsID: 251348

Jotunheimen / Vang

Snow

22.01.2021 kl. 14:01

1111 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ronny Hermundstad Comment:  Bilde tatt fra veien ved Melviksodden. Farge- og kontrastjustert i etterkant.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Stig Arve Neshagen

Avalanche Observation

22. Jan 14:01 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released W-facing Avalanche release at 1120 masl and ended at 1107 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Lee side Observert av fres på Tyin. Stort nok til å sette fast et menneske, men ikke begrave det, i følge observatør.

ObsID: 251331

Jotunheimen / Vågå

Snow

22.01.2021 kl. 12:06

1150 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

ObsID: 251275

Jotunheimen / Vågå

Snow

22.01.2021 kl. 12:02

1140 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Recent cracks

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 251274

Jotunheimen / Vågå

Snow

22.01.2021 kl. 11:27

1129 masl

Ørjan (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan Comment:  Fjernutløste dette sjølv frå ein trygg rygg rett ved skavlen, og det var forventa.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Avalanche Activity

22. Jan. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Very easy to trigger Widespread steep slopes. N, NE

ObsID: 251266

Jotunheimen / Vågå / Jotunheimen

Snow

22.01.2021 kl. 11:18

1110 masl

Ørjan (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan

Avalanche Activity

22. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE Flakskred som har løsna på svakt lag med nysno ser det ut som.

ObsID: 251263

Jotunheimen / Vågå / Jotunheimen

Snow

22.01.2021 kl. 11:11

1090 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound

ObsID: 251261

Jotunheimen / Vågå

Snow

22.01.2021 kl. 11:02

1029 masl

Ørjan (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: På dette stedet

Recent cracks Område: På dette stedet

ObsID: 251258

Jotunheimen / Vågå

Snow

22.01.2021 kl. 10:58

1024 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden flyttar eindel sno over tregrensa nå, og lagar flak som ligg oppå nysnø. Under der har ein dei tidlegare ustabile laga.

ObsID: 251256

Jotunheimen / Vågå

Snow

22.01.2021 kl. 10:47

965 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 251249

Jotunheimen / Vang

Snow

22.01.2021 kl. 08:05

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

100 cm in total 14 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -2.5 °C 2 m/s from E ← 100% clouds En del vind i natt

ObsID: 251232

Jotunheimen / Vågå

Snow

21.01.2021 kl. 14:29

1489 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

Moderate snow drift 30 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Ubunden snø opp til 1400moh, fra der og opp til 1800moh var snøen påvirket av vinden.

Weather

Snow -2 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Gikk på GPS fra 1300 til toppen på 1800moh og hadde dermed ikke mye oversikt over evt skredaktivitet.

ObsID: 251166

Jotunheimen / Lom

Snow

21.01.2021 kl. 10:02

1458 masl

Torgeir@forsvaret (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torgeir@forsvaret

Tests

ECTPV@40cmQ1 Poor Løsner etter 50% utsaging i 50-55 grader helning

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes Lite flakskred i 50-55 grader.

ObsID: 251145

Jotunheimen / Vang

Snow

21.01.2021 kl. 09:57

1123 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Ectn4 i løsnølag under lett bundet snø.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Tett og litt tåke. Dårlig sikt.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Leif@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø sprekker opp hovedsaklig i vestvendt terreng og lesider.

Snow Cover

88 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Kantkornlaget som har før til fjernutløsning og drønn i den vindpåvirka snøen fra tidligere er fremdeles aktivt noe observasjonen til Paul@wyssen viser. I dag er det kommet nysnø oppå og mye vanskeligere å identifisere de underliggende lagene. Det er derfor også vanskeligere å vite hvor den eldre fokksnøen ligger. Dette gjør situasjonen enda mer utfordrende. Den ferske fokksnøen har flyttet seg med østlig vind hovedsakelig over mot vestlig sektor over skoggrensa, og danner myke flak over løsere nysnø. I skogen er snøen ubunden. Det høres ut til at det er kommet betydelig mer snø sørøstover i regionen enn her. Ble antydet ca 40cm i Vang i natt men det er trolig overdrevet..

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vanskelig å identifisere områdene hvor vi veit det fremdeles er vedvarende svake lag og muligheter for fjernutløsning i kombinasjon med fersk fokksnø gjør det krevende å ferdes trygt i skredterreng. Dårlig sikt og snøvær gjør det enda mer krevende. Fra skoggrensa og oppover er det fremdeles fg. 3. I skogen under tregrensa hvor snøen er ubunden er det drømmeforhold, og skredfaren er mye lavere. Mer nysnø og noe økende vind vil føre til mektigere flakdannelse i vestlig sektor. Relativt gunstige temperaturer her i området fører til at fokksnø over løst nysnølag trolig stabiliseres relativt raskt. Kantkornlaget finnes fremdeles hovedsaklig i østlig sektor, men det er usikkert hvordan kantkornet (løs kant under is/skare i områder som er avblåst av vestavind fra tidligere) som trolig fremdeles er igjen i noe grad i vest vil kunne være en faktur for skred. Det kan nok være områder som gir drønn og muligheter for fjernutløsning også der. Men det er ikke bekreftet. Forecast correct Varselet stemmer godt med dagens situasjon. Tror det er noe tidlig å senke fg til 2 fra i morgen med så mye drønn osv. i går. + fokksnøfaktoren vi ikke hadde i går, som trolig ikke stabiliseres nok ila dagen i dag. Ny snø skal også komme, med økende vind.

Weather

Snow -5 °C 3 m/s from E ← 100% clouds Lett vind fra øst. Lette Snøbyger. Tåke innimelllm og dårlig sikt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S between 1500 masl and 1000 masl Det samme laget som tidligere. Fra skoggrensa og oppover, men øvre høyde er usikker. Men tidligere var det færre drønn og tegn der vinden har tatt mest i høyden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 1 - Small N, SW, W, NW above 1000 masl Den ferske fokksnøen avhengig av vindretning

Notes

Svært begrenset sikt i dag begrenset også obsturen på disse litt krevende forholdene.

Tests

ECTN4@25cmQ3

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt. Ser ikke fjella.

Snow Profile

6 cm 4F DF 2 mm D, 25 cm F+/ F-4F DF 2 mm D Så vidt bundet., 7 cm P RG 1 mm D, 14 cm 1F+ RGxf 1 mm D, 1 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm P MFcr D, 3 cm 1F FC 2 mm D, 12 cm P- FCxr 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 36 cm P/1F-P FCxr/FC 2 mm/2 mm D 1 tests connected to snow profile Under Vindutsatt rygg. Ikke representativ for kantlaget som drønner. Men trolig for innblåst fersk fokksnø

ObsID: 251121

Jotunheimen / Vang

Snow

21.01.2021 kl. 09:24

971 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Myk flakdannelse i skoggrensa. Øverste 5 cm av 12 cm nysnø som er flak. Under løs nysnø.

Snow Cover

ObsID: 251103

Jotunheimen / Vang

Snow

21.01.2021 kl. 08:52

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

88 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -4.5 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 251098

Jotunheimen / Vang

Snow

20.01.2021 kl. 12:07

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

77 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -5 °C 2 m/s from E ← 100% clouds

ObsID: 250991

Jotunheimen / Mel

Snow

20.01.2021 kl. 11:30

1298 masl

paul@wyssen (****)

Snow Cover

7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Snøoverflaten her krysslastes av vind fra S (generell vind fra SØ i området). Hvis det ikke blåser opp skikkelig fra Ø, tror jeg PP i toppen vil bli begravd, og kan utgjøre et svakt lag ved neste flakdannelse oppå. Tror per nå at PP i toppen utgjør et problem ved neste flakdannelse, og IKKE begravd FC lenger ned (representativt for løsneområder i kontrolklerte heng).

Tests

ECTP25@78cmQ2 Ikke fullstendig blokkstørrelse. Tatt i bruddkant, hvor flaket fra skredontroll var intakt.

Snow Profile

0.5 cm 1F RG D Tynn hud., 5 cm F PP 2 mm D, 46 cm K+/K- RG D, 10 cm K-/P+ RGxf D, 1 cm P+ MFcr/FC D 19. des skare, 5 cm F-4F FC 1 mm/2 mm D, 9 cm P RGxf D Gliflate 10. jan skredkontroll., 5 cm 4F FC 2 mm D, 40 cm P-K RG D 1 tests connected to snow profile Profil fra bruddkant på kontrollerte skred løst ut 10. januar. Derfor IKKE representativt for andre heng enn kontrollerte Ø-vendte heng langs Tyin. Tror nedføyka løs snø helt i toppen blir et problem FØR FC lenger ned blir et problem.

ObsID: 251009

Jotunheimen / Fv53 Tyin

Snow

20.01.2021 kl. 10:41

1099 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Så ingen ny skredaktivitet i flatt lys og middels sikt. Så tydelige bruddkanter fra personutløst skred øst for Tyinstølnøse fra forrige torsdag.

ObsID: 251014

Jotunheimen / Vang

Snow

20.01.2021 kl. 10:34

1098 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  paul@wyssen Comment:  Gravde flere slike hurtigprofiler i alle småhengene på vei oppover ryggen. Hadde drønnelyder i omtrent alle. Ingen av disse hengene hadde blitt påvirket av skredkontroll enda i år.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  paul@wyssen Comment:  Mot sør.

Danger Sign

Whumpf sound Se kommentar på profil.

Snow Cover

Ser bruddkant fra personutløst skred sist torsdag.

Weather

-6 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds Flatt lys.

Snow Profile

7 cm F PP D, 20 cm 4F RG D, 3 cm F FC 2 mm D Hele laget Trolig 9. jan FC. , 1 cm K MFcr D Trolig 19. des skare. Oppspist og sprø., 15 cm F FC 2 mm D Fullstendig sukker. Renner mellom fingrene., 1 cm I IF Trolig islag fra første halvdel av desember. Hurtigprofil gravd ut med staven. Gravd i østvendt lite eng, og ligner på andre tilsvarende heng lenger opp på ryggen herfra mot Tyinstølnøse. Disse hengene har ikke blitt påvirket av skredkontroll i år. Fikk drønnelyder i flere av slike små heng. Variasjonen gikk på hardheten av flaket.

ObsID: 250966

Jotunheimen / Luster

Snow

20.01.2021 kl. 10:20

1508 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret

Notes

ObsID: 251090

Jotunheimen / Lom

Snow

20.01.2021 kl. 09:30

1545 masl

Marty@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Moderate snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Weather

Snow -8 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium E

Tests

ECTX Good

Snow Profile

5 cm F/4F PP/DF D, 0.5 cm K MFcr D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 40 cm P MFpc D, 3 cm 4F FC 2 mm D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 251024

Jotunheimen / Vang

Snow

19.01.2021 kl. 08:45

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 250806

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.