Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Thursday 2021-04-08

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid steep slopes with large storm slabs. Be aware of wet avalanches in steep sun exposed slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest., change to breeze from the west during the evening.
-7 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during the afternoon.
-8 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

08.04.2021 kl. 13:26

446 masl

Steinar@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Steinar@ObsKorps Comment:  Mot V, fjell på 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Steinar@ObsKorps Comment:  Mot SØ. Fjell på 650 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Steinar@ObsKorps Comment:  Mot NV.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett vindtransport over topper og kammer.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Activity

8. Apr. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from SE ↖ 50% clouds Bygevær, med lite nedbør nå.

ObsID: 266320

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

08.04.2021 kl. 11:55

549 masl

Vegard@Obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Vegard@Obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Vegard@Obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Vegard@Obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Vegard@Obskorps
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Vegard@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

7 cm F DF/PPgp, 5 cm 4F RG D, 2.5 cm F DF/PPgp D Mye hagl i dette laget., 18 cm 1F RG D, 4 cm P MFcr D, 18 cm 1F RG D, 20 cm 1F MF M

Tests

ECTN19@12cmQ2 Good Går på lag med nysnø og hagl

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det virker som den ferske fokksnøen har stabiliser seg greit. Det har vært lite vind siste døgn og relativt mildt. Opplever ikke mye spenning i de ferske flakene. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Noen plasser fremstikkende skare andre plasser ferske dyner. Men de er begrenset til mindre områder. Roligere vær og mildt vil virke stabiliserende på den ferske fokksnøen Forecast too high Kan være snødekket er mer potent i høyereliggende områder.

Snow Cover

240 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ser tydlige vindtegn i snøen. Flere plasser hvor vinden har stått på er det fremstikkende skare. Spesielt N / N/V vendt er herja av vinden. I høyfjellet kan man observere dyner i le. Mot Småtindan ligger det ubundet snø på hardere gammelt snødekke. Med fremstikkende skare utsatte plasser.

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S Noen små våte løssnøskred i bratt sydvendt terreng. Sola kommer og går litt. Varmt når sola står på.

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from S ↑ 40% clouds God blanding av byger og flott sol med tilhørende blå himmel. Sola varmer godt når den titter frem

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW Skredproblemet er knyttet til den ferske fokksnøen. Det har vært lite vind siste døgn, ikke sett ferske flakskred, heller ikke sydvendt hvor sola har tatt.

ObsID: 266279

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snow

08.04.2021 kl. 10:55

800 masl

barbro@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S - Middagsfjellet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V/SV
Image Of Snow Cover
Image 3 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V
Image Of Snow Cover
Image 4 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Tynt løssnølag.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V - Botntindan
Image Of Snow Cover
Image 6 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NV
Image Of Snow Cover
Image 7 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N
Image Of Snow Cover
Image 8 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 9 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S
Image Of Snow Cover
Image 10 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SV - Ikke snøfokk, men lavt skydekke.
Image Of Snow Cover
Image 11 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V/SV
Image Of Snow Cover
Image 12 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot Ø
Image Of Tests
Image 13 of 19 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  LBT@15cmQ2. Totalt bortimot 300cm snø.
Image Of Tests
Image 14 of 19 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Skavltest. Steg en - sprekk i skavl.
Image Of Tests
Image 15 of 19 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Steg to - større bit av skavlen ryker.
Image Of Tests
Image 16 of 19 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Steg tre - hele skavlen ryker, totalt cirka 15m. Ingen hopping, bare lette steg. LBT og skavltest utført 600moh - eksposisjon N.
Image Of Snow Profile
Image 17 of 19 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Profil i skavl som kollapset ved lett belastning.
Image Of Avalanche Activity
Image 18 of 19 Of:  Avalanche Activity Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 19 of 19 Of:  Avalanche Activity Copyright:  barbro@obskorps

Snow Profile

3 cm F DF D, 6 cm F PP D, 20 cm 1F RG D, 3 cm 4F RG D, 5 cm 1F RG D, 10 cm 4F RG D Profil gjelder skavlen som kollapset. Besto av svært lett løssnø på toppen, mer solid snø under.

Tests

LBT@15cmQ2 Kraftig slag - ikke nedføyket nysnø, men brudd i binding i fokksnøen.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Test i skavl og LBT ga noe motstridende signaler. Store områder har relativt jevnt vindpakket snø. Det finnes imidlertid områder med nedføyket løs nysnø som er lett å påvirke (eksposisjon V-N-SØ). Vær derfor ekstra oppmerksom på overgang fra lo- til lesider, renner og store vindpåvirkede flater. FG 2/3-. Mindre nedbør neste døgn. Solen vil påvirke, og det kan forventes tørre løssnøskred.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekket varierer, med mest over tregrensa. Snøbyger de siste tre dagene har under tregrensa gitt cirka 20cm løssnø over den gamle, fortsatt fuktige, snøpakken. Løssnølaget er delt i to av et tynt og ubetydelig smelteskarelag. Over tregrensa er snødekket i leområder preget av løssnø, og mange plasser da over vindpåvirket snø. Stabilt skarelag (smelteformer) i bunnen. Der hvor snøen er mer vindpåvirket, viser snøen stor variasjon i egenskaper. Fra jevnt pakket og stabilt, til enkelte skavler med stor evne til forplantning (nedføyket løs nysnø).

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release N, NE, SE, S, SW, NW. Between 500 masl and 300 masl Observert på hjemturen - utløst etter kl.9 i dag.

Weather

Snow -6 °C 6 m/s from SW ↗ 70% clouds Lette snøbyger. Skydekket varierer.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Very difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, W, NW above 400 masl

ObsID: 266281

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 15:27

588 masl

JanErik (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  JanErik
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  JanErik Comment:  Kornsnø/sprøhagl på ca 40 cm, med ganske kompakt fokksnø over. Fikk brudd i dette laget først på 27 slag, men ut fra bilder av skredmassene kan det ikke utelukkes at det er dette laget som går.

Tests

ECTP4@15cmQ1 Poor

Notes

Bruddkanten på skredet lenger vest var betydelig tykkere (30-40 cm) enn det første laget i fokksnøen (15 cm). Profilen her viser et kornsnø/sprøhagl-lag på ca 40 cm, med totalt sett ganske kompakt fokksnø over. Fikk brudd i dette laget først på 27 slag, altså god stabilitet, men ut fra nærbilder av skredmassene kan det ikke utelukkes at det er dette laget som går.

ObsID: 265693

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 15:00

221 masl

Simen Gim (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Simen Gim Comment:  Skred i renneformsjon. Ikke personutløst. Side vent mot sør.

Weather

from NE ↙ Sol. 1 grad ved havnivå. 15-20 cm snø natten/morgen før observasjon.

Notes

Flere skred i samme side, se bilde.

ObsID: 265724

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 14:57

665 masl

JanErik (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JanErik
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JanErik
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JanErik

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

5. Apr 15:01 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Avalanche release at 672 masl and ended at 551 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 30 cm high and 100 m wide fracture Lee side Skiløper løser ut ved inngang til lehenget. Blir med skredet et stykke men holder seg på beina og klarer å skrå ut.

ObsID: 265688

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 12:46

358 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Snow Profile

Se profil se igår i Småtindane. Den som gjelder fortsatt.

Tests

ECTP10@30cm Poor Går i tynt lag med nysnø. Men krever bundet flak på toppen og det finnes bare få-noen steder. Ellers mye løs og ubunden.

Danger Sign

Recent snowdrift Føyker godt inn i mellom.

Recent cracks Sprekker opp vindutsatte steder. Samme overgang som i profilet fra igår.

Recent avalanches Alle sortes skred idag. Våte og tørre løse, våte og tørre flak, naturlig og kunstig utløst. Mye liv, ja.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren ligger i nysnø fra igår og idag tidlig. Det har vært kraftig solpåvirkning av nysnøen og det var stor utbredelse av våte løssnø skred idag. For det meste str 1, men noe var relativt stort. Gikk et par tørre flakskred steder der vinden fikk lastet inn. Går mest trolig i nysnøovergang som vises i profilet fra igår. Flere skiløper utløste skred viser og potensialet. Men store områder har løs og ubunden snø og ganske 'ufarlige' forhold. Mulig at summen av alt kunne ha løftet FG et hakk opp idag. Men men. Kan bli heftig imorgen, kraftig vind kan fort sende frisk mengder nysnø på flyttefot. Store naturlig utløste skred må nok forventes. Forecast correct Tommel opp.

Snow Cover

Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Nytt påfyll på morrakvisten og raskt fikk ben å gå på da vinden tok seg på ila dagen. Var tidvis moderat snøføyk fra toppene, men for det meste lett snøfokk langs bakken.

Avalanche Activity

5. Apr. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE, S, SW. Above 400 masl I områder det vinden slipper til.

5. Apr. 6-12 Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE, S, SW, W. Above 100 masl Solpåvirkning. Primært str 1, med flere str 2.

Weather

No precipitation 3 °C 8 m/s from N ↓ 20% clouds Dreining fra NØ til N til NV, 10+ m/s i bygene. Kraftig solinnstråling midt på dagen. Snøbyger på morran og nå på kvelden.

ObsID: 265715

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 12:38

621 masl

Goose (Unknown)

Tests

ECTP19@40cmQ2 Good Går lokalt. Ingen forplantning. Før sola fikk tatt.

ObsID: 265644

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 11:53

756 masl

Cecilie (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Cecilie Comment:  Naturlig skred i sørvest, solpåvirka side.
ObsID: 265639

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 10:55

20 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JonasD@Obskorps Comment:  Vanskelig å se på avstand. Midt i bildet.

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

5. Apr 10:57 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released Avalanche release at 331 masl and ended at 204 masl 50 cm high and 80 m wide fracture Lee side

ObsID: 265621

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

05.04.2021 kl. 10:16

700 masl

barbro@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 24 Of:  Avalanche Activity Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S
Image Of Snow Cover
Image 3 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V
Image Of Snow Cover
Image 4 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S - Skredtinden
Image Of Snow Cover
Image 5 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Graupel 450moh
Image Of Snow Cover
Image 6 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mykt vindpakket snødekke.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Litt skavloppbygging - eksposisjon N.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Muligens fra gårdagen.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 10 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot Ø
Image Of Snow Cover
Image 11 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 12 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V/NV
Image Of Snow Cover
Image 13 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SV
Image Of Snow Cover
Image 14 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V
Image Of Snow Cover
Image 15 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Løssnøskred - muligens fra i går.
Image Of Snow Cover
Image 16 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SV
Image Of Snow Cover
Image 17 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 18 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S
Image Of Snow Cover
Image 19 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  400moh - Avrundede korn (RG)
Image Of Snow Cover
Image 20 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 21 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  500moh - Avrundede korn (RG)
Image Of Snow Cover
Image 22 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  500 moh, eksposisjon Ø - Noe spenning i fokksnøen skyldes delvis nedbrutte partikler (DF).
Image Of Snow Cover
Image 23 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 24 of 24 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  700moh - Avrundede korn (RG) i fokksnøen.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er fortsatt beskjedne snømengder og fokksnø som skredproblem begrenser seg til skavler og overgang fra loside til leside i enkelte bratte fjellsider. Vis også varsomhet i renner. Høyere til fjells er snømengdene større, og selv et mindre skred kan da gjøre stor skade. FG 1+/2-. Økt utbredelse av fokksnø som skredproblem med økt vindstyrke. Mulighet for våte løssnøskred i lesider og renner. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøfordelingen i regionen er ujevn, med mest nordøst i Lofoten og øst i Vesterålen. Snødybde varierer, med mest over tregrensa fra cirka 400moh. Under tregrensa et lag med tørr løssnø (RG) over et tynt smelteskarelag (MFcr), og nederst fuktige smelteformer (MF). Gradvis mindre fuktig fra 300moh og tørre smelteformer fra 400moh. Over tregrensa større områder med smelteskarelag (MFcr), og en del områder er skaren dekket av mykt vindpåvirket snø (avrundede korn- RG). I overgang fra losider til lesider en del fokksnø og skavloppbygging. Ikke funnet utvikling av kantkorn over fuktig skarelag med dagens klarvær.

Avalanche Activity

5. Apr. During the day Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E

Weather

No precipitation -4 °C 6 m/s 30% clouds Relativt kaldt, til tross for vårsola.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Vindretningen har variert mye de siste dagene, så det kan forventes å finne fokksnø i ulike himmelretninger.

ObsID: 265642

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 09:23

493 masl

sjur@nortind (**)

Incident

Nysnøflak. Veldig mykt Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

5. Apr 09:00 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered Buried weak layer of new snow 25 cm high and 25 m wide fracture In gully or concave form

ObsID: 265599

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

05.04.2021 kl. 09:05

masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  JonasD@Obskorps

Snow Cover

8 cm new snow

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from NW ↘ Ny runde med byger.

ObsID: 265595

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.