Avalanche forecast for Nord-Troms Monday 2021-05-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wet avalanches can occur in sun-exposed slopes. Loose snow avalanches are expected. but large slab avalanches can also occur if old persistent layers get wet. Be careful and avoid avalanche terrain where the snow is very wet, especially in terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Breeze from southeast.
-10 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Breeze from south.
-7 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

24.05.2021 kl. 12:40

593 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lavere temperaturer og kjølig vær har gjort snødekket isete og hardt. Det gjør at faren for naturlig utløste skred (både løssnøskred og flakskred) er liten. Men tilstedeværelse av kantkorn dypt i snødekket gjør at skredfaren vurderes som moderat da skred på dette vil bli svært stor Været de kommende dagene tilsier ingen endring i skredfaren

Snow Cover

Crust Wet Hard skare og is over tregrense

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 1 °C 100% clouds

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Snow Profile

30 cm K MFpc, 70 cm P MF W

ObsID: 274262

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

22.05.2021 kl. 13:01

847 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lavere temperaturer har gjort snødekket til skare og mulighet for naturlig utløste skred er nå ikke et problem. Skredfaren er nå lav, FG1, men på grunn av tilstedeværelse av vedvarende svakt lag langt ned i snødekket som potensielt kan gi skred på str 4-5 så vurderes skredfaren til moderat Stigende temperaturer og sol vil igjen medføre skredproblem med naturlig utløste skred som kan gå i løpet av ettermiddagen. Det er også mulig at skred kan trigge det vedvarende svake laget dypt i snødekket som kan gi svært store skred

Snow Cover

Crust Dry Is og skare etter lavere temperaturer det siste døgnet. Mulig å gå på fot på snødekket nå

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Snow Profile

15 cm knivhardt skare over tykt lag blyanthard smelteomvandlet. Vanskelig å få spaden gjennom skarelaget

ObsID: 274088

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

22.05.2021 kl. 12:22

461 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

Crust Lavere temperaturer har gitt hard og bærende skare

Weather

-1 °C from N ↓ 100% clouds

ObsID: 274082

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

21.05.2021 kl. 12:06

822 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye snø i fjellet og skredproblemet er knyttet til naturlig utløst både våte flakskred og våte løssnøskred. Skred kan bli stor/svært stor. Det er også mulig at skred kan påvirke det gamle kantkornlaget fra februar og gi svært store skred. Observert skred er gått ila ettermiddagen 18.mai Fortsatt skredproblem med våte skred som kan løse ut naturlig, både flakskred og løssnøskred

Snow Cover

No snowdrift Wet Tynn skarelag i topp hvor sola ikke har tatt. Skred str 5 gått ettermiddag 18.mai. Gått ned til det gamle kantkornlaget som var etskredproblem i februar

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Snow Profile

2 cm K MFcr, 10 cm F MF V, 100 cm P MF W, 7 cm F-4F/4F DHxr 3 mm W-V, 10 cm P MFcl Tatt bruddkant i skred fra forrige uke

ObsID: 273994

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

21.05.2021 kl. 12:06

822 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Tynn skarelag i topp hvor sola ikke har tatt. Skred str 5 gått tildlig i forrige uke. Gått ned til det gamle kantkornlaget som var etskredproblem i februar

Snow Profile

2 cm K MFcr, 10 cm F MF V, 100 cm P MF W, 7 cm F-4F/4F DHxr 3 mm W-V, 10 cm P MFcl Tatt bruddkant i skred fra forrige uke

ObsID: 273995

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

21.05.2021 kl. 11:03

408 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

100 cm in total 0 cm new snow Snow line at 100 masl Other Very wet Bærende gj våt smelteomvandlet snø . Snødekket ned mot bakken er flere lag med grovkornet smelteomvandlet blyant/knivhardt med flere lag hvor vann har hoper seg opp

Snow Profile

ObsID: 273972

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.