Avalanche forecast for Ofoten Tuesday 2020-05-19

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind slabs and in sun exposed steep terrain. A persistent weak layer can in isolated high terrain be triggered and cause big avalanches. Be also aware of big cornices. These can break off and trigger avalanches in the terrain underneath.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from west.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

19.05.2020 kl. 17:19

1224 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Overflaterim observert på ca. 1240moh. Ca. 7-8mm.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde av snøprofil ca. 1240moh.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm D-M, 19 cm 4F/ F-4F DF 3 mm/4 mm D-M, 2 cm K MFcr, 30 cm P- RG 0 mm/0 mm D, 13 cm P RGxf 1 mm/1 mm D, 6 cm K MFcr D, 27 cm P RGxf 1 mm/1 mm D -1.3 °C @ 0 cm, -1.8 °C @ 5 cm, -2.9 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -3.3 °C @ 50 cm, -3.1 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm Tatt på flate på ca. 1240moh på Fagernesfjellet.

Weather

No precipitation -3.1 °C 0 m/s 90% clouds Gradvis mer skyet i løpet av dagen. Vindstille og opplevdes som mildt, men målt til -3,1 på 1240moh.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist En del snø, ca. 5-15cm over tregrensen. Snø helt ned til ca. 50moh i går. Ingen vind. Det ble observert godt utviklet overflaterim ved ca. 1240moh. Noe usikkert hvor utbredt dette er. Ikke noen uttalte kantkornlag observert i snøprofil.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat FG. Først og fremst fokksnøproblematikk etter vinden før helga i få heng som vurderes som mest potensielt. Vedvarende ut i fra værmelding neste par dager. Usikker på om problematikken med våte løssnøskred går så høyt og tror nordlig til østlig sektor er klart mindre utfordrende.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 600 masl Fokksnø fra vinden før helga er fortsatt merkbar på fjellet over tregrensen.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W below 500 masl På nord og østsiden av Fagernesfjellet virket det å være løs og tildels fuktig nysnø over hardere snølag fra start-sluttsted på ca. 130moh. Brøt ikke ned til grovkornet «råtten» snø noen steder, som jeg har observert andre steder i regionen for blant annet to dager siden, men da i S og V vendtvsektor. Var ikke i direkte S eller V vendte sider under ca. 900moh.

Avalanche Activity

19. May. During the day No avalanche activity

ObsID: 236248

Ofoten / Narvik

Snow

19.05.2020 kl. 13:08

844 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde av Den Sovende Dronning. Tatt mot S.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde mot Beisfjorden/fjellene ved og bak Skamdalen. Tatt mot SØ.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde mot Grovfjorden med Novatind og Revtind. Tatt mot V-Nv.

Weather

No precipitation 0 m/s 85% clouds Lettskyet på formiddagen, skyet over etter tolv. Mer eller mindre vindstille. Mildt.

ObsID: 236217

Ofoten / Narvik

Snow

19.05.2020 kl. 12:41

630 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Nø-vendt slak helning på ca. 650moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Nysnø fra siste døgn. P
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Nysnøen er kram og binder godt. Fra ca. 650moh.

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 100 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Det kom noe snø i går, ca. 5-10cm i høyden (over tregrensen). Snødde helt ned til under 100moh. Ikke vindpåvirket (observert sålangt). Sol og relativt varmt på formiddagen, skyet over og er nå ca 85%skydekke. Snøen er fuktig, selv i nordøstvendt helning på ca. 650moh (observasjonspunkt) og binder godt.

ObsID: 236212

Ofoten / Hamarøy

Snow

19.05.2020 kl. 10:06

274 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Sett fra E6 på vei sørover
ObsID: 236332

Ofoten / Narvik

Snow

18.05.2020 kl. 21:29

1050 masl

KRPE (Unknown)

Notes

Ubunden nysnø. Nydelig skiføre helt ned til bunnen av jordraset.

Snow Cover

15 cm new snow

ObsID: 236128

Ofoten / Narvik

Snow

18.05.2020 kl. 20:22

58 masl

Markus (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus Comment:  Østside, ca 700moh, ser ganske fersk ut men vanskelig og se fra avstand.
ObsID: 236118

Ofoten / Narvik

Snow

17.05.2020 kl. 18:16

798 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Skyet over og kom inn litt lett snøvær fra NV. Bilde av Læigastinden tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot N.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  freseskavler etter vind fra Ø-Sø. Tatt på ca. 550moh mot S.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Vindpakket mykt over tregrensen. Tatt på ca. 700moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fokksnø og freseskavler på nordsiden av Vassdalsfjellet. Tatt mot V på ca. 750moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Flekkvis skare og fokksnø på toppryggen på Bassdalsfjellet. Tatt på ca. 800moh mot V.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Begerkrystaller fra bunnen av profilen og ved bakken.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde av profil på ca. 800moh på Vassdalsfjellet. Tatt mot Ø.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

26 cm P RG 0 mm M, 2 cm K MFcr D-M, 8 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D-M, 3 cm K MFcr, 11 cm 4F RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 3 cm K MFcr D, 13 cm 4F/4F-1F FCxr 1 mm/2 mm, 2 cm K MFcr, 4 cm 4F/4F-1F FCxr 2 mm/3 mm D, 0.5 cm I IF, 3 cm 4F/4F-1F FCxr 2 mm/3 mm D, 2 cm K MFcr, 9 cm 4F DH 5 mm D, 4 cm K MFcr D, 10 cm 4F DH 5 mm D -0.7 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 5 cm, -2.8 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -2.4 °C @ 40 cm, -2.1 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.3 °C @ 80 cm Tatt i Vestvendt kort helning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet.

Weather

Snow -21 °C 5 m/s from NW ↘ 90% clouds Dagen startet med lettskyet vær, men det skyet over i løpet av dagen og det kom inn litt vind fra NV og på slutten av turen begynte det å snø i høyden.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Moist Grovkornet «råtten» snø under tregrensen. Vindpakket myk over og fuktig i overflaten helt til toppen av Vassdalsfjellet. En del vindtegn fra vind fra SØ og noen få steder avblåst ned til skare på toppryggen på Vassdalsfjellet.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det kom en del snø, også på lavere høyder, tidligere i uka og deretter en god del vind fra Ø-sø og det er fokksnø i vestlig og nordlig sektor. Vurderes til moderat FG. Værutvikling tilsier vedvarende FG neste dagene. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose snow Easy to trigger 1 - Small SE, S, SW, W below 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 500 masl

Avalanche Activity

17. May. During the day No avalanche activity

ObsID: 236019

Ofoten / Narvik

Snow

17.05.2020 kl. 09:49

1391 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Finn@obskorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

ObsID: 235982

Ofoten / Helligtinden

Snow

16.05.2020 kl. 13:45

835 masl

HJB (Unknown)

Avalanche Activity

16. May. During the day One (1) Gruppe på 6 personer utløste skredet. To personer ble tatt av skredet. Hendelsen ble observert i kikkert fra ca. 3,5 km. avstand. Gruppa forlot samlet området tilsynelatende i god behold.

ObsID: 235924

Ofoten / Helligtinden

Snow

16.05.2020 kl. 13:45

862 masl

rharstad (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

16. May 13:45 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered E-facing Avalanche release at 863 masl and ended at 772 masl Poor bonding between crust and overlying snow 40 cm high and 100 m wide fracture Steep slope

Incident

2 personer ble tatt i skredet. En av person stoppet oppå snøen etter ca 100m. Person nummer 2 var med skredet helt til snøen stoppet, dekt til midjen i hardpakket sne. Snow People hurt Backcountry skiing

ObsID: 235923

Ofoten / Helligtinden

Snow

16.05.2020 kl. 13:20

872 masl

Spike (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Snøbru over sprekk. Dypde antatt ca 4 m bredde 0,5m, lengde uvisst. Start antas å begynne ved stigning opp til Helligtinden i retning fra Lilletinden

ObsID: 236005

Ofoten / Narvik

Snow

16.05.2020 kl. 09:06

1364 masl

LeneP@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Kraftig snøfokk i fjellet
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  LeneP@forsvaret Comment:  Kraftig vind og snøtransport i fjellet. Gjennom kikkert kan vi se tydelige vindbølger i snødekket som for 2 døgn siden besto av jevnt ubunden snødekke.

Weather

No precipitation 5 °C 10 m/s from SE ↖ 50% clouds Temperatur og vind oppgitt er ved foten av Stetind. Antar minst 15 m/s i høyden. Har vært bygevær og snødd 10-20 cm ved havnivå i Stefjorden/Efjorden siste døgnet og til tider blåst 15 m/s i kastene ved havnivå. Vinden har dreid fra sørvest til sørøst ila natten.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i høyden gir mye transport av løs snø som har kommet siste uken. Vinden har dreid fra sørvest til sørøst det siste døgnet slik som meldt og det føyker kraftig i fjellene omkring Stefjorden og Efjorden. I fjellene som ligger lengre vest som bla Kulhornet og Eidtind føyker det ikke. Dette kan tyde på mindre tørr snø og / eller mindre vind.

ObsID: 235834

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.