Avalanche forecast for Ofoten Thursday 2020-05-28

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. At high altitudes, a persistent layer of facets are buried deep in the snowpack in isolated areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-3 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation.
Breeze from west.
-3 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

28.05.2020 kl. 18:53

1120 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Nysnø, opptil ca. 5-6cm. Bildet er tatt på nordsiden av Fagernesfjellet på ca. 850moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bærende skare med litt fuktig nysnø over. Bildet tatt på ca. 980moh i nordvendt side.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Litt nysnø over våt, grovkornet snø. Det har begynt å smelte godt i lavlandet og under ca. 200moh er det ikke sammenhengende snø lenger flere steder, men fortsatt mye snø i fjellet.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Dårlig sikt over 700moh gav redusert mulighet til vurderinger av nysnøfordeling etc. i større områder.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet nysnø i høyden (over ca. 700moh) som blir transportert med vinden fra vest. På observasjonsturen er det observert relativt beskjedne mengder nysø, maks ca 5-6cm, men det er godt mulig at det ligger mer snø i høyereliggende fjell (turen i dag gikk opp til ca. 1100moh).

Weather

Rain -1.5 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Lavt skydekke, ned til ca. 700moh. En del vind i høyden fra sør-sørvest. Litt nedbør, som regn i lavlandet og sludd over ca. 700moh.

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Wet loose snow Wet Våt, grovkornet snø gjennom hele snødekket opptil i alle fall 600moh. Over 700moh var det kommet nysnø, men ikke mye (maks ca. 5-6cm) og den er fuktig til våt og binder godt gammel snøovetflate. Det har blåst en del fra sør-sørvest og i disse himmelretningene er det lite nysnø og snøovetflsten over ca. 900moh består av bærende skare i all hovedsak i disse himmelreningene. I nord og øst er det altså noe nysnø ned til ca. 700moh, men turen i dag gikk ikke høyere enn 1100moh, og det er mulig at det er mer og tørrere snø i høyereliggende fjell og fjellområder som kan bli mer påvirket av vinden og gi fokksnøproblematikk.

Avalanche Activity

28. May. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Høyere temperaturer og nedbør har gitt problematikk rundt våte løssnøskred, ustabile skavler og glideskred. Siste døgns nedbør har kommet som snø fra ca. 700moh og opp med vind fra sør-sørvest. Observert i dag er at vinden har flyttet denne snøen over i leheng, men at det til mitt observerte toppunkt (ca. 1100moh) er snakk om relativt beskjedne snømengder som er fuktig til våt og som binder godt til gammel snøoverflate. Det er mulig at det har kommet mer og tørrere snø som har blitt mer påvirket (flyttet og flaket) i høyereliggende fjell og områder. Mye nedbør (regn i lavlandet, snø i høyden) og fortsatt relativt kraftig vind fra sørvest neste døgn, gir økt fare for våte løssnøskred og glideskred, men også for flakskred (fokksnø) i de høyeste fjellområdene i regionen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Unknown N, NE, E, NW above 1100 masl Det er noe usikkerhet knyttet til dette, da det baserer seg noe på en ikke direkte observert situasjon og er avhengig av at det har snødd mer i høyden i dag/siste døgn enn observert ved selvsyn i dag.

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 100 masl

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl

Snow Profile

7 cm K MFcr M, 3 cm 4F MF 3 mm W, 2 cm I MFcr M, 54 cm 4F MF 3 mm W, 5 cm 1F RGxf 4 mm M-W Tatt i sørvendt helning på ca. 1100moh.

ObsID: 237301

Ofoten / Narvik

Snow

28.05.2020 kl. 15:56

781 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Nysnø. Ca. 2-3cm og våt.

ObsID: 237283

Ofoten / Narvik

Snow

26.05.2020 kl. 15:20

903 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps

Avalanche Observation

23. May 18:23 Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SW-facing Avalanche release at 1069 masl and ended at 963 masl 50 cm high and 50 m wide fracture Usikker når tid det gikk

ObsID: 237064

Ofoten / Narvik

Snow

26.05.2020 kl. 13:30

860 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mye vann i snøen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Våt, råtten snø mange plasser.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  På tidlig morgen timene var det gjenfrossen ovenfor 1200moh i vest vendt terreng.

Danger Sign

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen ordentlig nattefrost inatt heller. (Ihvertfall under 1200moh).

Weather

No precipitation 8 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Temperatur ikke målt- men det var mange plussgrader ihvertfall. Overskyet i dag. Sterk vind i høyden.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Wet loose snow Wet Smelteomvandlet overalt (gikk ikke høyere enn 1600moh). På tidlig morgen timene var det gjenfrossen ovenfor 1200moh i vest vendt terreng. Men et par timer senere var det våt gjennomslags føre på dette aspekt også.

Avalanche Activity

24. May. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Mange våte løssnø skred (mesteparten av de gikk antakeligvis for et par dager siden)

ObsID: 237066

Ofoten / Hamarøy

Snow

26.05.2020 kl. 10:30

582 masl

JL (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 1 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet Snødekket var smelteomvandla til bunns på obs-stad, men ikkje heilt homogent. Veksling mellom MF og skare nedover i snødekket. Lag med mjukare og lausare MF mellom skarelag lengre nede i snødekket. Antatt tidlegare FC, men dette var ikkje veldig godt synleg. Såg ikkje teikn til opphoping av vatn over lag.

Snow Profile

6 cm F-4F MF 0 mm/0 mm W, 35 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 19 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 13 cm K MFcr 0 mm/0 mm

Tests

ECTX Ved "jekking" med spaden i sagespor i bakkant gjekk søyla til brudd i same lag som ved LBT. Måtte bruke mykje kraft ved jekking.

LBT@90cmQ2 Nokså hardt slag måtte til for å få brudd. Gjekk i lag med lausare MF mellom to skarelag.

ObsID: 237111

Ofoten / Narvik

Snow

25.05.2020 kl. 10:47

774 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  167cm snødekke her på 770moh i NNØ vendt heng i kystnær strøk. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 580moh viser nord vendt side på Dronninga.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 450moh. Mye smelting de siste dagene! Men fortsatt mye snø igjen for årstid.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mildt høyt til fjells og ingen nattefrost under ca. 1400moh (basert på data fra vær stasjoner)

Weather

No precipitation 8 °C 2 m/s 90% clouds Mildt. Ingen nattefrost. Mindre vind idag. Litt mer overskyet.

Snow Cover

167 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Wet loose snow Wet Snødekke smelteomvandlet og isoterm på obssted. Men likevel ikke helt homogent: litt opphopning av vann ovenfor skare 35cm fra overflate og litt mykere MF (tidligere FC) rett under skare.

Avalanche Activity

24. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1500 masl Vanskelig å tidsfeste disse skred.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enig med FG og tekst som er publisert på varsom. Våren meldt sin ankomst på alvor forrige uke, og siden det har det holdt seg mildt døgnet rundt. Dette har ført til mange naturlig utløst skred av både løs og flak art. Problem med kantkorn er ikke nøye kartlagt, men en del naturlig utløst flak rundt 1000moh tyder på at problemen er noe som skal tas stilling til om man planlegger tur høyt til fjells. Fokksnø problemen som var årsak til skikjører utløst skred på lørdag på Frostisen har nok roet seg med minkende vind og mild temperaturer. Gradvis stabilisering av snødekke ventes under de kommende dagene, når dreneringskanaler blir godt etablert i snødekke og den MFcr blir totalt smelteomvandlet.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1400 masl and 200 masl Dette skredproblem kan også være tilstede litt høyere til fjells enn hva som er publisert på varsom etter min mening. Det er nok samme utbredelse og egenskaper som glideskred problemen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl De siste dagene har det blitt observert flere naturlig utløst flakskred i nordvendt terreng fra ca. 1000moh og oppover (I nærheten av Stetind, Sepmolvarri og Rombakstøtta). Det er bare blitt gjort 1x bruddkantsprofil, men det er ikke utenkelig at disse skredene har gått på samme svaklag....

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Snow Profile

31 cm 4F+/1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm 4F+ MF 0 mm/0 mm V, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F- MF/FCxr 0 mm/0 mm W, 126 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 150 cm 1 tests connected to snow profile

Tests

LBT@40cmQ2 Meget hardt slag for å få resultat

ECTX

ObsID: 236923

Ofoten / Narvik

Snow

25.05.2020 kl. 08:34

726 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store glidesprekker flere plassser i fjellet.

Weather

Litt sol og forbigående bygevær på morgenen. Som meldt.

Snow Cover

Wet Mye vannføring i snøen. Påfroset fra ca 700 MOH og oppover iløpet av natten

ObsID: 236887

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.