Avalanche forecast for Ofoten Thursday 2021-05-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep sun-exposed terrain. Be aware of cornice falls. A persistant weak layer of facets may be present under storm slabs from last week in some areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the east during renoon.
-14 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-16 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 14:20

4 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vært pålagring i vest vendte brattheng etter vind fra øst i går. Fortsatt noe ustabilt Fokksnøflak som lett kan løses ut skred i men forventes å stabilisere seg raskt I solvendte sider er det mulig med naturlig utløst løssnøskred. Finner ikke kantkornlag i det nye fokksnø

Avalanche Activity

4. May. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release W, NW Str 2-3 naturlig utløst flakskred. Mest ssnnynlig pga pålagring etter østlig vind i går

ObsID: 271340

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 13:34

1214 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP9@9cmQ1

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Snow Profile

8 cm P RG, 10 cm F/4F- DF, 15 cm 4F RG D, 2 cm P MFcr, 6 cm 1F RG, 40 cm P RG D, 20 cm K MFpc 1 tests connected to snow profile

ObsID: 271337

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 12:34

862 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Mer bundet snø og vindtransportert over tregrense. Tørr snødekke i nordvendt. Fokksnø virker godt stabilisert. Ser noen eldre flakskred vestvendt brattheng ca 1100 moh

Snow Profile

13 cm 4F RG D, 14 cm 1F/4F RG D, 60 cm P-K MFpc D

ObsID: 271335

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 11:52

528 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

No precipitation

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry I nordvendte sider 4-5 cm løssnø bestående av delvis nedbrutt. Uktig snødekke og solskade i solvendte sider. Ser en del løssnøskred gått i sørvendt

ObsID: 271333

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 10:45

930 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  kantkorn under skarelag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  tykt lag av kantkorn/beger i lenker. digre krystaller. disse ligger over et islag rett over bakken, iallefall på dette stedet.

Tests

ECTP21@35cmQ2 gikk på kantkorn under skarelag. Kantkornlaget var under oppseiling 23 april, men da var kornene pittesmå. Nå er de velutviklet og fine. Men de ligger under et skarelag som bærer godt. Når jeg inkluderte denne i profilet ble hele profilet feil (!!!), derfor er den tatt ut. Temperaturer: -3,5 under kantkornlag, -4,2 over.

ECTP9@12cmQ2 Fersk fokksnø gikk lett til brudd etter 9 lette dask. Trodde den skulle gå ved frigjøring. Temperaturer: -5 under lag av nedføyka nysnø, -7 over

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ferske fokksnøflak dannet tirsdag er fremdeles ustabile, vær særlig oppmerksom der flakene er store. Sola ar godt i snødekket nå, vær oppmerksom på våte skred og skavelbrudd. Enkelte steder kan det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn under et skarelag. Etter dumpet i helga ligger dette et godt stykke neddi snødekket, men utvis varsomhet, fravær av faretegn som drønn betyr ikke at det er trygt. vær særlig forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. Finværet fortsetter, men det ligger ikke an til temperaturstigning og man må anta at fokksnøflak dannet tirsdag fremdeles er ustabile enkelte steder. Isolerte steder finnes et svakt lag av kantkorn under skare. det skal en del til for å påvirke dette, men utvis varsomhet inntil videre. Forecast correct Veldig bra at vindøkningen ble fanget opp. Det har skjedd mye i snødekket i området jeg var i - fra igår ettermiddag til nå i morgens. Igår kjørte folk bratt i ubunden snø, nå er den vindpåvirka. I områder der det ikke har vært snø på flyttefot, eller der snødekket fikk satt seg en del med solpåvirkning før vinden inntraff, tenker jeg fg 2. Men i høyden der fokksnøflakene er store er vi fortsatt på en 3-er. Dette er kun basert på det jeg har sett idag. Ellers kommentar til regionen er vel at vi er ikke i vår-ski-modus ennå med dumpet som kom i helga, vindøkning igår, lave temperaturer og solinnstråling.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Er usikker på utbredelse, gikk tilbake til punktet der det ble oppdaget kantkorn under skare 23 april og kan bekrefte at det har skjedd en del siden da. Men, laget ligger nå relativt dypt og er delvis beskytta av skarelaget. Kan nok påvirkes der nysnøen fra helga er blåst vekk, men igjen - utbredelsen er usikker.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 700 masl Ser ut til at den kraftigste vinden var i går kveld, fra SØ. Satte høydegrensa på 700, men i skyggeområder kan nok fokksnøflak også lavere i terrenget være ustabile. I området jeg har vært var det små ansamlinger av flak, men rundtom i nabofjellene at det absolutt finnes enkelte områder der det ligger store flak - og skred på disse kan bli større. I området jeg har vært var bruddforplantningsevnen begrenset pga tykt underliggende lag av nedføyka nysnø.

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm F/4F DF 1 mm, 1 cm K IF D, 3 cm 4F FC 2 mm, 4 cm P MFpc, 1 cm K IF, 4 cm 4F FC 3 mm, 15 cm P MFpc, 20 cm 4F FC 3 mm, 20 cm K IF bare et tykt, steinhardt hvitt islag oppå bakken. -2 °C @ 103 cm, -2.2 °C @ 100 cm, -2.4 °C @ 90 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -2.7 °C @ 70 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -3 °C @ 50 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -4 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -8.8 °C @ 10 cm, -9.4 °C @ 0 cm 1 tests connected to snow profile NV-heng

ObsID: 271321

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 10:23

827 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  Ferske fokksnøflak ved ca 600 har lite oppsprekking
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  Fokksnøflak i høyden (fra ca 800 moh) sprekker lett opp
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE Comment:  Snøoverflata ned "Sløret", venstre flanke i bildet, var ifølge bilder ubunden og fin igår. Idag er den vindpåvirka og innbyr ikke til skikjøring.

Danger Sign

Recent snowdrift Lommer med ferske fokksnøflak. Fikk null respons på fokksnflak ved 600 moh, men høyere opp i terrenget ved ca 800 var de skjelvne og sprakk lett opp. Mest skvetten var de som lå i skyggen. Temperaturmessig har det ikke vært gunstige stabiliseringsforhold (har vært 4-5 minusgrader siste døgn på denne høyden)

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry Fremdeles 10-15 cm tørr løs snø i skjermede områder uten solpåvirkning

ObsID: 271317

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 10:06

1328 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE

Avalanche Activity

5. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE Iløpet av gårdagen under solsteiken tipper jeg

ObsID: 271313

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 09:38

498 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

0 cm new snow Dry Under skoggrensa er snøen stortsett gjennomfukta. Overflata lengre opp i terrenget er tørr i skyggesider, fuktig av sol ellers. Over ca 600 er det fokksnøflak av varierende hardhet, ruflesnø og i skjermede formasjoner tørr og ubunden snø.

ObsID: 271304

Ofoten / Narvik

Snow

04.05.2021 kl. 18:37

1157 masl

Oda Førlie (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Oda Førlie

Weather

No precipitation

Snow Cover

Moderate snow drift Spor fra 3. mai har blåst igjen i mørkholla. Bilde tatt fra baksida.

ObsID: 271254

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

04.05.2021 kl. 14:57

226 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

Weather

No precipitation 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:57

ObsID: 271244

Ofoten / Narvik

Snow

04.05.2021 kl. 13:40

1022 masl

KRPE (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  KRPE Comment:  Overflaterim. Kanskje ikke så lett å se på bildet.

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Overflaterim fra ca 1000moh til ca 1600moh. Både på hardt og mykt underlag der vinden ikke hadde tatt skikkelig.

ObsID: 271261

Ofoten / Narvik

Snow

03.05.2021 kl. 19:19

1173 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE Comment:  Flere løssnøskred, ett par str 3 flakskred. Usikkert når de er gått, enten igår eller idag iforbindelse med soloppvarming
ObsID: 271148

Ofoten / Narvik

Snow

03.05.2021 kl. 14:57

1273 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry 15 cm løssnø til topp etter snøfall går. Har vært lite vindtransport og myeløssnø tilgjengelig for vindtransport

ObsID: 271126

Ofoten / Narvik

Snow

03.05.2021 kl. 14:10

1028 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er kommet 20 cm nysnø men relativt lite vind. Men det er pålagret ustabile fokksnøflak i bratte leheng som lett kan løses ut mindre skred i. Kald snø i høyden gjør at stabilisering vil ta noe tid. I solvendte sider vil sola varme opp snødekket slik at det er mulig med naturlig utløste løssnøskred. Ikke observert ny kantkorndannelse under den ferske fokksnøen Vindøkning fra øst vil gi betydelig snøskredfare med rikelig løssnø tilgjengelig for vindtransport. Skredproblemet vil være i vestvendte brattheng hvor det vil pålagres fokksnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 400 masl

Snow Profile

12 cm F PP, 18 cm 4F/1F RG D, 3 cm F+ DF, 44 cm K MFpc -5 °C @ 0 cm, -3.7 °C @ 12 cm, -4.1 °C @ 22 cm, -3.9 °C @ 30 cm

ObsID: 271121

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

03.05.2021 kl. 13:18

226 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Activity

3. May 13:19 - 2. May 13:19 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SW. Between 400 masl and 300 masl Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

Weather

No precipitation 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 13:18

ObsID: 271100

Ofoten / Narvik

Snow

03.05.2021 kl. 13:15

600 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry 15 cm løssnø tørr i og ved tregrense i nordvendt side

ObsID: 271098

Ofoten / Narvik

Snow

03.05.2021 kl. 12:10

921 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE

Avalanche Activity

3. May. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. NE. Above 1200 masl Et eldre str 3 skred (kanskje igår). Ett str 2 gikk nå. Trolig nedføyka nysnø. Ca 4 skred totalt. Ellers Mange løssnøskred

ObsID: 271079

Ofoten / Resmålsakla

Snow

03.05.2021 kl. 11:12

676 masl

OHA (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OHA Comment:  Resmålsakla, sørside

Avalanche Activity

3. May. During the day Glide avalanche Few (2-5) Specific steep slopes. S. Above 900 masl

Weather

No precipitation

ObsID: 271123

Ofoten / Narvik

Snow

03.05.2021 kl. 11:00

764 masl

OHA (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OHA

Avalanche Activity

3. May. During the day Glide avalanche Few (2-5) N. Above 900 masl

ObsID: 271153

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.