Avalanche forecast for Sunnmøre Thursday 2020-02-27

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-16 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-15 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / STRANDA

Snow

27.02.2020 kl. 14:23

463 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøføyk på en del av toppene, vind fra sør eller sørvest. Mye vind nede på fjorden også men nesten vindstille her.

ObsID: 217814

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

27.02.2020 kl. 12:35

863 masl

oysteinlons (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  oysteinlons Comment:  Etter 30 cm var det er lag med mykere snø. Dette som gikk på det 35. slaget.

Avalanche Danger Assessment

30 cm, med myk snø. Så er lag på ca 1 cm med litt løsere snø fortsatt av veldig kompakt snø helt til bunn. Laget med løsere snø hadde svekket binding til lagene over og under men testen vår (ECTX) og observering av hvordan snøen ble påvirket av forskjellige typer belastning tyder på at det skal mye belastning til for at skred skal gå. Forecast correct

Tests

ECTX Good Gikk ut på 5. slag med full kraft (dvs etter 30 slag)

Notes

Ect testen ble tatt på i østvendt heng (100° øst) i ca 30° helning. Blokken var 90*30*140 men snødekke var på 270 cm.

ObsID: 217831

Sunnmøre / Fjord

Snow

27.02.2020 kl. 12:16

1003 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Bildet er tatt fra et vindutsatte sted, men fortsatt bærer ikke snøen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Observert i forbindelse med vedlikehold av webkamera. Skred er synlig på bildet, men de er ikke ferske.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Løsneområdet til Grandefonna.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 500 masl Sektoren belyser de siste dagers østavind, men tidligere var vinden fra motsatt retning. Mulig denne fokksnøen er stabil nå.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I området jeg var i dag var det svært stabilt og det var lite vind. Fortsatt en del snø tilgjengelig for vindtransport. Kald snø, men ikke observert rim eller kantkorn. Godt skiføre!!! Forecast correct

Snow Profile

5 cm 1F RG D, 15 cm F DF D, 5 cm 4F DF D, 40 cm 1F/P RG -10 °C @ 2 cm, -9 °C @ 10 cm, -6.4 °C @ 25 cm, -5.4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 55 cm

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøfokk lokalt der østavinden tar, typisk der det er fallvilt. Avblåste rygger og rabber, men mye snø utenfor leområdene.

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from SE ↖ 20% clouds

Avalanche Activity

27. Feb. During the day No avalanche activity Ingen skred siste døgn, men noen mindre skred mellom Indreeide og Korsmyra siste uke mens veien var stengt.

ObsID: 217786

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

27.02.2020 kl. 12:16

474 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observerer pågående vind og snødrev i Laushornet og på enkelte punkt på vestsida i Indreeidsdalen. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vind fra søraustlig retning neste døgn. Vindstyrke fra frisk bris til liten kuling på laushornet vil føre til fortsatt snøtransport til løsneområdet til Grandefonna.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 217764

Sunnmøre / STRANDA

Snow

27.02.2020 kl. 10:47

759 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Fortsatt løs snø i område som har vært i le for SØ vind.

ObsID: 217752

Sunnmøre / STRANDA

Snow

27.02.2020 kl. 09:49

596 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøen ligger helt ned til fjorden. Omtrent 15 cm løs snø oppå 1f fokksnø. Ved omtrent 50cm ligger første lag med fuktig snø fra sist mildvær

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s from S ↑ 50% clouds Litt varierende vær. Var overskyet tidligere og lett snøvær men har nå klarnet opp.

ObsID: 217751

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

27.02.2020 kl. 08:57

9 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Snow Cover

1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Dry

Weather

Snow 1 °C 100% clouds lett snøvér i lite vind. Blir lite av det og smeltar kjapt her nede iallefall.

ObsID: 217709

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

26.02.2020 kl. 13:15

474 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observerer pågående vind og snødrev i Laushornet og på enkelte punkt på vestsida i Indreeidsdalen. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vind fra søraustlig retning neste døgn. Vindstyrke fra frisk bris til liten kuling på laushornet vil føre til fortsatt snøtransport til løsneområdet til Grandefonna.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 217561

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

25.02.2020 kl. 21:00

863 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Bjørnar@Hagefonna

Notes

Skreiv noko feil i snøføyka der oppe. Kantkorn under skare bør IKKJE vere en del av varselet. For lite utvikla. Og måtte mykje kraft til på LBT.

ObsID: 217446

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

25.02.2020 kl. 20:54

868 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Ferskeste fokksnøen. 20 cm her
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  LBT kant under skare. Ikkje lett brot. 75 djupne
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  75 ned til tynn skare
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Øverste fokksnø varierar.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Dårlig binding innad i fokksnøen. Ectn24@60
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 700 masl Tynn skare som eg mistenker kan vere mildværskare frå helga ein gang. Svært usikkert problem, bør vere en del av varselet trur eg. Lite utvikla kant.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 600 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø frå det siste døgnet er hovedproblem. Denne ligge i vestleg og nordleg sektor. Fokksnøen frå helga har stabilisert seg bra. Den nedbøren kom på vest/nordvest. Somme stader ligg denne på glatt skare. Men eg trur det skal større belasting til for å løyse denne. Følge med på stabilisering av fokksnø etter kvart som vinden får arbeide. Følge også med på utvikling av kantkorn rundt i føkksnø og rundt skarelag. Observerte solskare mot sør. Her vil kantkorn kunne lett bli danna, og nedføyka. Forecast correct

Snow Profile

20 cm 1F/4F RG/DF, 40 cm 1F RG D, 15 cm 1F RG D, 0.5 cm K MFcr, 0.8 cm F RGxf 1 mm, 15 cm P -12.4 °C @ 1 cm, -7.6 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1.8 °C @ 90 cm, -1.5 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Tests

LBT@75cmQ1 Småkant under tynt skare

ECTN24@60cmQ2 Good

ECTN8@20cmQ2 Good

Snow Cover

170 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

-7 °C 5 m/s from NE ↙ 20% clouds Slørete skyer vest for oss, i havet. -5 på 300 meter.

ObsID: 217442

Sunnmøre / Lade Sykkylven

Snow

25.02.2020 kl. 17:30

609 masl

Erlend@mrfylke (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

24. Feb 00:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released S-facing Avalanche release at 821 masl and ended at 344 masl Slab Større flakskred som har løsnet ned til svaberg og gått et stykke ned skredløpet. Sannsynligvis Krokfonna/Lade II. Usikkert når det har gått, observert tirsdag kveld. Fikk ikke tatt bilde.

ObsID: 217543

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

25.02.2020 kl. 17:00

1113 masl

PetterHorthe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  PetterHorthe

Snow Cover

Moderate snow drift Vind fra sør øst

ObsID: 217424

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

25.02.2020 kl. 16:04

474 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værhendelse siste 3 døgn. 40 - 60 cm nysnø i området. Vind og dreiende til sø kuling i fjella til i morgon. Observert stort skred i Geiranger i lignende fjellside som i Indreeidsdalen. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forholda vil endre seg pga dreining til SØ kuling i fjella. Økende pålast fra ny retning. Mykje lausnø. Bygene vil avta etterhvert..

Danger Sign

Recent avalanches

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 217413

Sunnmøre / Stavbrekka

Snow

25.02.2020 kl. 11:36

1378 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Stor snøtransport. Glideskredet ved Stavbrekka har for tiden svaært liten/ingen hastighet. Webkamerafoto mot Stavbrekkfonna og Stavbrekknovi.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 217347

Sunnmøre / Åknes

Snow

25.02.2020 kl. 10:21

620 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Laussnøskred

Danger Sign

Recent avalanches Det har gått mange små laussnøskred.

ObsID: 217321

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

25.02.2020 kl. 09:23

1171 masl

SonSten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  SonSten

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Varierende mengde snøtransport, spesielt tydelig på dette stedet pga. Lys. Kan observeres fra enkelte topper og rygger på Kålåshalvøya også

ObsID: 217309

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

25.02.2020 kl. 09:05

1249 masl

RF@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  RF@rkh-skredgruppe Comment:  Området i underkant av Skårasalen mot Øst.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  RF@rkh-skredgruppe Comment:  Området i underkant av Storhornet, mot Øst
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  RF@rkh-skredgruppe Comment:  Under skårasalen, mot Øst
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  RF@rkh-skredgruppe Comment:  Under Storhornet, mot Øst

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert på avstand. Ferske skred etter siste snøfall. Observert flere steder langs fjellkjeden i høyder fra ca 1000moh og opp til omlag 1200moh

Avalanche Activity

25. Feb. During the day Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. E. Above 900 masl Usikker på når utløst, men etter siste snøfall.

ObsID: 217300

Sunnmøre / Sykkylven / Sunnmøre

Snow

25.02.2020 kl. 08:32

1470 masl

olaroes@gmail.com (Unknown)

Notes

Observert bruddkant fra Svemorka. Bruddkant følger over øvre kant av breen innunder ryggen, hele veien fra Store og nord mot skaret før 1535

Avalanche Activity

25. Feb. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release E. Above 1500 masl

ObsID: 217310

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 19:20

714 masl

Jornha (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Jornha
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

8 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm P MF 2 mm/0 mm D, 12 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 37 cm P MF 2 mm/0 mm D, 25 cm 4F MFcr 3 mm/0 mm D -5.9 °C @ 3 cm, -3 °C @ 6 cm, -2.7 °C @ 20 cm, -1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 90 cm

ObsID: 217243

Sunnmøre / STRANDA

Snow

24.02.2020 kl. 17:00

832 masl

Sindre@nortind (**)

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: To skiløperutløste str 1 flakskred i skoggrensen. Tydelig dårlig forplantnigsevne. Bruddkant nesten mer lik et løssnøskred i formen. Observert fra andre siden av dalen.

Snow Cover

Some snow drift Rikelig med løs og flott snø. Flyttes litt på gjennom dagen på vindutsatte steder og er derfor litt varierende tykkelse. Generelt spenningsløs og død snø.

ObsID: 217246

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 16:25

1120 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 1000 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vinden har tatt i høyereliggende områder, og snøoverflaten ser ut til å være pakket høyere enn det jeg kom idag. Det er også registrert et nedføyket svakt lag (mindre hardt). I høyereliggende områder kan det også utløses flakskred i tillegg til løssnøskred. Kaldt og klart med endring av vindretning til østlig gjør at det tar tid før løssnø stabiliseres ytterligere. snø i overflaten er lett og tørr og kan lett transporteres ved vindøkning. Forecast correct

Snow Profile

1 cm F PPhl 2 mm/3 mm D, 30 cm F PP/DF 1 mm/2 mm D, 16 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 42 cm P RG 0 mm/0 mm D -8.9 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 10 cm, -6.1 °C @ 20 cm, -5.8 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4.7 °C @ 60 cm, -4.3 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.7 °C @ 90 cm, -3.6 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

Danger Sign

No signs observed

Tests

LBT10@72cmQ2 Medium

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -7.1 °C 0 m/s 70% clouds

Avalanche Activity

23. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release N, NE, E, SE. Above 1000 masl Størrelse 1-3. Usikker tidsangivelse. Skredaktivitet fra tidligere dager er registrert i egne observasjoner

ObsID: 217227

Sunnmøre / STRANDA

Snow

24.02.2020 kl. 15:50

791 masl

moh (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vær forsiktig i bratte og konveks terreng som har mye fersk løssnø. Spesielt i leområder og under skoggrensen. Aktuelt i de fleste himmelretninger (N, Ø, V) Vil tro siste døgns nysnø vil binde seg til det dypere snølaget i løpet av et par dager. Forecast too low Anser faregrad 2 som noe svak fordi skiløpere utløser løssnøskred lett i flere himmelretninger.

Danger Sign

Recent avalanches Område: For kommunen. Beskrivelse: Opplevde at siste døgns puddersnø (30cm) løste ut ved liten belastning. Ikke tegn til flak, men heller sluffskred. Skredstørrelse liten. Bruddkant på 30cm. Opplevde små skred både i sør, øst og nordsider som har ligget i le for vinden.

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 200 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Tørr snø fra 400moh. Under 800moh er snøen som kom 2-5dagers siden mer kompakt grunnet mildere tempraturer. Siste døgnet har det vært kaldere så den ferskeste snøen er tørr

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from NW ↘ 60% clouds

Incident

Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

Avalanche Observation

24. Feb 15:44 Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Avalanche release at 789 masl and ended at 780 masl Buried weak layer of new snow 30 cm high and 15 m wide fracture In gully or concave form Gikk i konveks formasjon, i le for siste periodens vind. Tørr snø som skled på tidligere dagers mer kompakte snødekke. Utløst av en skiløper.

ObsID: 217234

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 15:35

1168 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Bilde mot vest.

Avalanche Observation

23. Feb 12:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing 50 cm high and 100 m wide fracture Steep slope Usikker tidsangivelse, delvis nedføyket bruddkant

ObsID: 217231

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 15:33

1184 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Bilde mot sør, bruddkant under klippe

Avalanche Observation

23. Feb 11:33 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released N-facing 40 cm high and 40 m wide fracture Lee side Usikker tidsangivelse, delvis nedføyket bruddkant

ObsID: 217230

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 15:00

1247 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Bilde mot vest

Avalanche Observation

23. Feb 12:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1284 masl and ended at 1190 masl 40 cm high and 300 m wide fracture Lee side Usikker tidsangivelse, men delvis nedføyket bruddkant

ObsID: 217229

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 14:11

461 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Foto: Ståle Aklestad
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Foto: Ståle Aklestad

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

23. Feb 23:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Avalanche release at 933 masl and ended at 567 masl Buried weak layer of new snow Steep slope Observert i går av andre. Må ha gått søndag kveld etter vind og nedbør frå NV. Var stadvis med hard skare under nysnøen her onsdag 19.2.20

ObsID: 217389

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 13:55

797 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Henrik@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Mot øst. Avblåst på toppen av rygg vendt mot vest
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl LBT viste utslag på ca 40 cm i PP/DF hardhet F

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Et mektig tørt lag med ubunden nysnø kan løse ut som tørre løssnøskred eller evt. myke flak (ved noe vindpåvirkning) i bratt terreng. Det er kaldt de neste dagene så det vil ta noe tid før løssnø stabiliserer seg ytterligere Forecast correct

Snow Profile

2 cm F 2 mm/3 mm D, 49 cm F PP/DF 1 mm/2 mm D, 11 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 51 cm P RG 0 mm/0 mm M, 11 cm P MF 1 mm/2 mm M, 26 cm P RG 0 mm/0 mm M -1.8 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 70 cm, -1.5 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 90 cm, -0.8 °C @ 100 cm, -0.2 °C @ 120 cm, -0.1 °C @ 130 cm 1 test connected to snow profile

Danger Sign

No signs observed

Tests

LBT@40cmQ2 Medium belastning

Snow Cover

270 cm in total No snowdrift 51 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation -1.5 °C 5 m/s from SW ↗ 70% clouds

Avalanche Activity

24. Feb. During the day No avalanche activity

24. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 217228

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

24.02.2020 kl. 13:11

721 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  MSA@nortind Comment:  Nokså jevn snø ned til skarelag. Smelt/frys 10 cm. Under dette var snøen litt fuktig/kram snø. Brudd i blokka i tynt lag nysnø over skare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S above 800 masl Myke snø flak har gått naturlig. Stabiliserer seg raskt. Ikke et eget betydelig skredproblem.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 600 masl Tror at det på mer utsatte plasser kan være tett med skredstr. 3. Med all snøen som har kommet de siste dagene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet svært mye snø de siste dagene. Med vind fra ulike vestlige retninger har det bygget seg opp flak i lesider. Der jeg var på tur var den øverste snøen myke flak. Kan forsvare skrestr. 2. Men det er nok mulig at det går str. 3 skred der det har samla seg mye snø. Flakene kan være fastere andre steder enn der jeg var, og da vil skredene også kunne bli større. Nysnøen stabiliserer seg raskt. Forecast correct Trodde det skulle være hakket kvassere i dag, men der jeg var virket det som om den ferske snøen sitter godt. At det ikke var harde sammenhengende flak.

Snow Profile

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snø. Innblåst 80 cm noen plasser. Avblåste plasser 20 cm løs snø.

Tests

ECTN@60cmQ1 Good Dro ut blokka ved å sette spaden i bakkant. Rent brudd i lag med nysnø over skare.

Snow Cover

220 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 100 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Generelt myke flak/løs snø. Supert skiføre. Vinden hadde tatt lite i overflata, men varierende hvor tykt laget av løs snø er. 20-80 cm løs snø avhengig av le/ikke le.

Weather

Snow from NW ↘ Bygevær. Kom og gikk. Sol og blå himmel på slutten av turen.

Avalanche Activity

24. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S Flere små som gikk tidlig i dag, eller i går kveld.

ObsID: 217216

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 11:20

976 masl

Henrik@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrik@obskorps Comment:  Bilde mot vest. Bruddkant under renne og mot sør

Avalanche Activity

23. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 900 masl Mulig opp mot størrelse 3

ObsID: 217162

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

24.02.2020 kl. 11:08

44 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar@Hagefonna

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry Aukande snø med høgda, også aukande vindpåverka over tregrensa.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Easy to trigger NE, E, SE, S

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S

Avalanche Activity

24. Feb. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S

ObsID: 217159

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snow

24.02.2020 kl. 10:46

474 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værhendelse siste 3 døgn. 40 - 60 cm nysnø i området. Vind og dreiende til sø kuling i fjella til i morgon. Observert stort skred i Geiranger i lignende fjellside som i Indreeidsdalen. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forholda vil endre seg pga dreining til SØ kuling i fjella. Økende pålast fra ny retning. Mykje lausnø. Bygene vil avta etterhvert..

Danger Sign

Recent avalanches

Large snowfall

ObsID: 217206

Sunnmøre / SYKKYLVEN

Snow

24.02.2020 kl. 10:36

353 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Mot NV
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Mot SV

Weather

No precipitation -2 °C from W → 80% clouds Vekslende vær. Forventer noen byger.

ObsID: 217146

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.