Avalanche forecast for Svartisen Sunday 2021-03-14

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with fresh wind deposited snow. There is also weak layers deep in the snowpack at high elevations. It is unlikely for a skier to trigger these layers, but if it happens avalanches will be large and very dangerous.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the south during renoon.
-11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Svartisen / RANA

Snow

13.03.2021 kl. 11:12

894 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  SØ vendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  På ca 600moh var det et tynt mildværsskare lag over kantkornet snø, hard skare under . Tynt snødekke på en konveks her
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps Comment:  Østvendt terreng

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -2 °C 90% clouds Omtrent vindstille overskyet vær, har vært stigende temperatur iløpet av formiddagen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøflak dannet onsdag-torsdag virker å være godt sintret og knallharde her. Fokksnøen virker også ha festet seg til underliggende skare. Men det finnes også fortsatt mykere flak, der hvor disse finnes kan de løses ut av skiløper i bratt terreng. Gravde snøprofil på ca 900moh, her har ikke mildværet som var klart å ta knekken på vsl. Men disse ligger nå godt beskyttet av tykk knallhard fokksnø, så de er vanskelig å påvirke. I bratte solhellinger begynner sola nå å svekke bindinger, og det løsner mindre naturlig utløste løssnøskred Gunstig temperatur og rolig vær gjør at fokksnøflak stabiliserer seg ytterligere. Ved nytt påfyll av snø kombinert med vind vil nye myke flak dannes i lesider. Disse kan løses ut av skiløper i bratt terreng Forecast correct Fg og skredproblem stemmer veldig godt med dagens observasjon

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 500 masl

Tests

LBT@74cmQ2 Da blokka falt gikk det til brudd i vsl av kant mellom skarelag, tynt svakt lag ca 3cm) glattere bruddflate, krystall ca 1mm, også her knallharde overliggende flak

LBT@89cmQ3 Gikk til brudd i vsl kant mellom skarelag, liten tilleggslast (1 kakket øverst blokka) ikke glatt brudd flate, tynt svakt lag, krystall ca 1mm, harde overliggende flak

Snow Profile

1 cm F PP D, 56 cm K RGwp 0 mm D, 4 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 1 mm D, 5.5 cm P MFcr, 3 cm 4F FC 1 mm D, 41 cm P MFcr -4.9 °C @ 1 cm, -7.9 °C @ 10 cm, -7.9 °C @ 20 cm, -7.8 °C @ 30 cm, -7.5 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -5.5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 90 cm, -3.7 °C @ 105 cm

ObsID: 260945

Svartisen / RANA

Snow

13.03.2021 kl. 09:21

370 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Gøran@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Gøran@ObsKorps

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry 1-2 cm løs snø på vindpakket hard fokksnø (her) i skogen hvor vind ikke har tatt er den løs og ubundet ca 30cm)på den gamle pakken i sørvendte sider merkes det at solen er begynt å påvirke snøoverflaten

Weather

No precipitation -4 °C 80% clouds Ingen nedbør, lite eller ingen vind, overskyet og noen få kuldegrader

ObsID: 260908

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snow

11.03.2021 kl. 16:18

2 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

11. Mar 16:17 Unknown Unknown Naturaly released E-facing Avalanche release at 327 masl and ended at 118 masl Unknown Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 41 sekunder.

ObsID: 260610

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snow

11.03.2021 kl. 12:17

2 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

11. Mar 12:16 Unknown Unknown Naturaly released E-facing Avalanche release at 458 masl and ended at 327 masl Unknown Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 20 sekunder.

ObsID: 260561

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snow

11.03.2021 kl. 12:09

2 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

11. Mar 12:07 Unknown Unknown Naturaly released E-facing Avalanche release at 247 masl and ended at 115 masl Unknown Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 260557

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snow

11.03.2021 kl. 09:24

2 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

11. Mar 09:23 Unknown Unknown Naturaly released E-facing Avalanche release at 349 masl and ended at 155 masl Unknown Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 260497

Svartisen / GILDESKÅL

Snow

11.03.2021 kl. 07:20

13 masl

Tjugen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Tjugen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøfokk både i fjellet, og i lavlandet

ObsID: 260472

Svartisen / LURØY

Snow

11.03.2021 kl. 06:47

8 masl

Gøran@ObsKorps (****)

Avalanche Observation

11. Mar 06:50 Dry slab avalanche Naturaly released Avalanche release at 9 masl and ended at 9 masl Lee side Naturlig utløst skred, over vei, medførte veistenging, unøyaktig stedsangivelse og størrelse. https://www.ranablad.no/trafikkmeldinger/luroy/snoras/fv-17-stengt-pa-grunn-av-snoras/s/5-42-815757

ObsID: 260554

Svartisen / Liatind

Snow

11.03.2021 kl. 06:30

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Mar 06:30 Snø på FV17 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 260589

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.