Avalanche forecast for Voss Thursday 2020-02-27

2
Moderate
Published:

At higher altitudes avoid areas with wind-deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Keep distance to areas with gliding cracks.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-12 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-10 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Voss

Snow

27.02.2020 kl. 16:36

838 masl

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Tor Ivar@Vestland_FK
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  I nordleg sektor over tregrensa er snødekket avblåst.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  I skogen opp mot tregrensa er det stedvis svært bra skiføre. 4F-F hard fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Danger Sign
Image 6 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tor Ivar Birkeland
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Tor Ivar Birkeland Comment:  Løyste ut eit lite testheng, dette vitnar om respons i fokksnøen.

Tests

ECTPV@42cmQ2 Poor

CTV@40cm Poor

Weather

No precipitation -6.5 °C 8 m/s from E ← 90% clouds Oppholdsvær og lettskya. Over tregrensa tar vinden godt og det der stor transport av fokksnø til vestlige heng.

Danger Sign

Recent cracks Det er observert begynnande oppsprekking i snødekket på "Låven" på framsidan av Lønahorgi. Dette kan vera eit fareteikn for glideskred

Recent cracks Fekk skytande sprekke på om lag 8-10 meter i fokksnøen i konkav skråning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblemet er knytt til nedføyka lag med nysnø i vestleg sektor grunna vind frå aust. Vinden har avsett mykje snø i vestleg sektor og det er danna store fokksnøflak med usikker stabilitet. I fokksnøen fekk eg skytande sprekker på inntil 20-25 meter i konveks testheng. Det er også observert begynnande kantkorn under skarelag. Mot helga er det meldt aukande vind og nedbør frå vest. Dette vil truleg auke skredfaren. Forecast correct

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 80 masl. Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 200 masl Storm slab (soft slab) Dry I skogen er det om lag 30 cm tørr ubunden nysnø som gjev fint skiføre Over Tregrensa har vinden tatt godt og snødekket vekslar mellom knall hard is på ryggar og 1F-P hard fokksnø der vinden har tatt mindre(Nordleg sektor). I leheng(vestleg sektor) er det stedvis svært mykje innblåst fokksnø(inntil 1meter).

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within a meter Spontaneous release 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 900 masl

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. W, NW. Above 1200 masl Det er observert fleire naturleg utløyste tørre flakskred i fokksnøen i vestleg sektor. Brudd kant er inntil 25-30 meter lang

Snow Profile

10 cm F PP 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm F PP 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm F PP 1 mm/0 mm D Skarelag Løyste ut testheng som losna på nedsnødd nysnø. 20-25 meter bruddlengde, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FCxr 1 mm/0 mm D, 27 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 53 cm P MF 2 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 217753

Voss / Voss

Snow

27.02.2020 kl. 13:16

806 masl

Bjørnar@vossvgs (Unknown)

Weather

No precipitation -5 °C 4 m/s from E ← 90% clouds Lite vind og bra sikt. Til tider eit lite snøfall

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 217783

Voss / Voss

Snow

27.02.2020 kl. 13:15

761 masl

Michael@vossvgs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Michael@vossvgs

Weather

Snow -4 °C 2 m/s from S ↑ 80% clouds Skiftande- litt sol, litt overskya. Kan sjå blå himmel.

Snow Cover

230 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger N, NW

ObsID: 217782

Voss / Voss

Snow

27.02.2020 kl. 13:09

1136 masl

Sturla (Unknown)

Weather

Snow -9 °C 5 m/s from SE ↖ 80% clouds Litt flatt lys, lave skyer som kom og gikk, alt ifrå 100% skydekke til 50% i korte perioder.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 15cm nysnø og tiltakande vind vil kunne lage fokksnø over nysnø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ubunden snø oppå fokksnø, gravde ikkje så kan ikkje komme med noko meir ingormasjon Var litt vind på toppane, meldt meir vind som kan gi nedfokka nysnø i dei nærmaste dagane. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Tørr snø ifrå tunnelen i Jordalen, heilt sikkert lavare og.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 400 masl Det er tørr ubundne snø på toppen (ca15cm), så eit litt meir bunden lag på ca5cm under. Dette kun testa med stav ikkje graving. Det virka som at dette laget var fokksnø ifrå vinden dei siste dagane.

ObsID: 217825

Voss / Aurland

Snow

27.02.2020 kl. 12:26

1212 masl

Rune@nortind (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@20cm Bruddet kommer lett og er glatt. Dårlig binding mot et tynt MF skarelag som trulig er et resultat av den kraftige vind og friksjon i helgen. Sjå snø profil.

Weather

No precipitation -4 °C 7 m/s from SE ↖ 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket etter kraftig vind i helgen virker stabilt. Skred problem er fokksnø med dårlig binding til skare, og utbredelsen av dette er begrenset, og nye flakene varierer i hardhet. Trenger gunstige temperaturer/tid, da vil snødekket stabiliserer seg. Er litt løssnø tilgjengelig for vindtransport (nye fokksnøen enkelte plasser). Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift Snow line at 300 masl Dry Snødekket er ujevnt, oppstikkende formasjoner eksponert for vestavind er uten snø. Ellers opp mot 3 meter der mest snø har samlet seg på "flata". Vind fra øst og sør gar lagt igjen myke flak (4F), ellers er overfalten vindpåvirket med småskavler og noen plasser har vinden eksponert gammel MF snødekke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium N, W, NW Skredproblemet er knyttet til seneste fokksnøen som kom med snø og vind fra Ø-S fra mandag og ut.

Snow Profile

20 cm 4F DF D, 0.2 cm K MFcr D, 35 cm P RG D, 0.5 cm K IF D, 1 cm 1F+ MFpc D, 3 cm I IF D, 40 cm 1F MF D Total snødybde på plassen var ca. 240cm.

ObsID: 217827

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

27.02.2020 kl. 11:57

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt ver gir stabile forhold. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Har meldt om noko snø og litt vind utover fredag morgon, som kan gi pålagring av fokksnø. Men forsatt kaldt og stabilt..

ObsID: 217760

Voss / Vik

Snow

26.02.2020 kl. 13:11

1059 masl

Ingrid@vestland_fk (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Vikafjellet, Skjelingavatnet (1000 moh). Ser mot sør. Område med avblåst til skare.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ser mot sør, Skjelingavatnet.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Lett snøfokk ved 1000 moh
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Vikafjellet, Skjelingavatnet 1000 moh.

Tests

ECTN12@15cmQ3 Brudd i lag med nedføyket nysnø. SØ vendt side ved 1000 moh.

Notes

Se obs Marianne@SVV for profil osv.

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Det ligger fokksnø i alle himmelretninger. Det er stort sett myke flak, med unntak av utsatte områder. Vi var i hovedsak i vestvendt sider. Her var det mye innblåst snø etter vestaværet, opp i 70 cm fokksnø på graveplass. Den siste snøen som har falt (mandag) er myk, mens eldre fokksnø er relativt hard (1F-P). Første skarelag Ligger på 70 cm dybde på graveplass. Videre ned i snødekke er det vekselsvis skare og 1F-P smelteformer. Markant hardere snødekke fra 1 m og ned til bakken (lag med is). Registrere små begynnende kantkorn i flere lag. Det er avblåst til skare på flere kulformasjoner/topper.

Avalanche Activity

26. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi registrerte ingen ferske skred. Det er spor etter enkelte mindre skavelbrudd, men trolig fra helga.

ObsID: 217592

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

26.02.2020 kl. 12:02

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldtnog stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Veret held fram som kaldt og stabilt..

ObsID: 217542

Voss / Aurland

Snow

26.02.2020 kl. 10:57

995 masl

Lisa (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Lisa

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker opp enkelte steder. Veldig lokalt. Tydelig at det er nedføyka svakt lag med nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Det er veldig lokale variasjoner med nedføyka svakt lag med nysnø. Men på tur i går så fant vi problemet i nord og øst. Så vil si man kan finne det i alle himmeleretnknger. Vinden har generelt tatt mer i nord og øst, og det er mer ubunden og mindre vindpåvirka snø i sør. Men terrenget varierer en del. Uansett så er flakene små, og varierer mye med terrenget.

ObsID: 217618

Voss / Vik

Snow

26.02.2020 kl. 10:37

1059 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Marianne@svv Comment:  Lett snøfokk
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Marianne@svv Comment:  Over 60 cm med fokksnø dekka av delvis omvandla på toppen av snødekket. Frå F i hardhet på toppen til P nederst i fokksnøen.
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Marianne@svv
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Marianne@svv
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@100cmQ2 Brudd ved stor belastning i eit lag med smelteomvandla snø under skare. Kom ein liten pufflyd.

Weather

10 m/s from SE ↖ 10% clouds Vinden var litt av og på. På det meste opp i 10 m/s, men då vi stod å grava var det ganske roleg.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind frå søraust. Mykje tilgjengeleg snø til transport i fjellet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen ved gravepunkt har stabilisert seg godt. Vi fekk brudd på LBT 1 m ned i snødekket på eit smelteomvanla lag under skare med begynnande kantkorn. Varierar mellom mjuk og litt fastare fokksnø. Inntrykket er at vinden har herja litt med snøen i alle retningar. Lavare temperatur det siste døgnet og framover vil nok føre til at fokksnøen stabiliserar seg saktare, samt at vi såg begynnande kantkorn og overflaterim ved gravepunkt. All den fukta i snøen vi avdekka på mandag på Vikafjell har fordampa. Forecast correct

Snow Cover

Sjekk Regobs til Ingrid@vestland_fk. Samme profil.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW .

Snow Profile

10 cm F DF 2 mm D, 12 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm P RGlr 1 mm D, 20 cm P RGsr 0 mm D, 0.1 cm K MFcr D, 2 cm 1F MF 2 mm D, 12 cm 1F MF 1 mm D, 4 cm K MFcr 3 mm D, 6 cm P MF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F-P MF 2 mm D, 43 cm 1F MF 2 mm D -6.2 °C @ 0 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.7 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 60 cm, -1.4 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -0.6 °C @ 140 cm

ObsID: 217602

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

25.02.2020 kl. 12:55

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Held fram som kaldt og stabilt.

ObsID: 217364

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

24.02.2020 kl. 13:45

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Veret har stabilisert seg . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Veret held seg kaldt og stabilt..

ObsID: 217189

Voss / Ygnesdalshamrane, Vikafjellet

Snow

24.02.2020 kl. 13:44

967 masl

Ingrid@vestland_fk (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil Vikafjellet (Ygnisdalen), ca 950 moh. 10 cm lite vindpåvirket nysnø over skarelag fra helga. Under skarelaget er det vekselsvis hard fokksnø og skarelag. Våte smelteformer under skarelag ved ca 55 cm. Her går det i brudd ved LBT, stor tilleggsbelastning.
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Bruddflaten
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Ser mot nord fra Ygnisdalen. Lettskyet og fint vær på formiddagen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vikafjellet, Ygnisdalen (900 moh). Ser mot SV. Gjenblåst veg.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Hestavollen. Ser mot øst.

Tests

LBT@56cmQ2 Brudd i vått lag med smelteformer under skarelag. Krever stor tilleggsbelastning.

Weather

No precipitation -1 °C 2 m/s from W → 50% clouds Kraftige snøbyger på morgenen, ikke nedbør under tur (10-15). 2-3 plussgrader ved fjorden på formiddagen, -1 grad ved graveplass 950 moh. Svak vind fra vest. Skiftende skydekke, perioder med sol.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Basert på tur i nordlig-vestlig sektor, 900-950 moh. Snøfall i natt/dag tidlig. Ca 10 cm lite vindpåvirket snø over et mer herjet snødekke fra ruskevær bla. fredag-lørdag. Det er store skavler og vindformasjoner i terrenget. Skarelag under den siste snøen, trolig danner pga fuktig snø og mye vind i helga. 1F-P hard fokksnø under skaren. Fikk ikke brudd ved LBT. Fikk brudd i et vått lag under skare ca 56 cm ned i snødekke ved stor tilleggsbelastning. Mulig fokksnøproblem er mer utbredt i østlig sektor. Fg 2 i dette området. Regner med mer snøtransport i morgen med økt vind fra øst. Fokksnøproblem. Kan følge med på mulig danning av kant i våte lag ved kaldere vær

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det har kommet nysnø i natt/dag tidlig (ca 10 cm). Noe vindpåvirket utsatte steder. Tydelige vindformasjoner etter ruskevær fredag-lørdag. Det har lagt seg opp skavler og større dyner i terrenget. Skarelag under den siste snøen i området vi dekket (nordlig-vestlig sektor, 900-950 moh). Trolig fra helga. Registrert plussgrader opp til denne høyden fredag kveld/natt til lørdag. Videre ned i snødekke er det 1F-P hard fokksnø vekselsvis med nye skarelag. Fuktig-vått lag med smelteformer under skarelag ca 56 cm ned i snødekke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW above 800 masl Det er en del løs snø tilgjengelig for transport. I nordlig-vestlig sektor i dag var ikke fokksnø et problem der vi var, men regner med at det kan bli det i morgen med meldt vind fra øst/nordøst. Mulig det også er et problem i østlig sektor etter pålagring i helga.

Snow Profile

10 cm F PP D, 1 cm K MFcr, 10 cm P RG D, 3 cm K MFcr, 30 cm 1F-P RG D, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F MF W, 30 cm P-K MF -1 °C @ 0 cm, -3.9 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 217190

Voss / Voss

Snow

24.02.2020 kl. 10:10

56 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Tette snøbyger med PP 10-20 mm. Tyder på lite høydevind.

Weather

Det kom 5 cm nysnø på et par timer.

ObsID: 217137

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.