Avalanche warning for region Indre Sogn Wednesday 04.05.2022

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I terreng som vender mot sola består snødekket i hovedsak av smelteomvandlet snø. I nordvendte sider kan det finnes tørrsnø, noen steder med overflatekantkorn, som kan gi raskt skiføre. Lengst ned mot fjorden er det nå barmark. Snøgrensa er lavest i nordlige sider og betydelig høyere i fjellsider mot sør.

Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet første helgen i påskeuka. Trolig har mildvær tatt knekken på dette i sydvendt terreng. Den siste perioden har det ikke vært observert faretegn som kan knyttes til dette i noen himmelretninger. Det anses derfor ikke som et skredproblem per nå. Overflatekant er observert i skyggesider høyt til fjells.

Det ble observert flere glideskred i Jostedalen de siste dagener, inkludert. et av str. 3.

Mandag kom det litegrann nysnø i fjellet, med mindre mengder innblåst fokksnø i østvendte hellinger.

Mountain weather, 03.05.2022

Little to no precipitation. Breeze from northwest. -10 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.05.2022

1-3 mm precipitation. Rain up to 1100 m a.s.l during the afternoon. Breeze from southwest. -6 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS