Avalanche warning for region Indre Troms Monday 10.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in sun exposed steep slopes. Natural released avalanches are likely. Be aware that persistent weak layers can be hidden in the snow pack.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøvær i helgen førte til påfyll av tørr snø over tregrensen. Nysnøen bandt seg til myke og hardere flak . Deler av det gamle snødekket er smelteomvandlet og gjennfrosset der solen har fått tak, mens det i nordvendt terreng har vært vinterlig. G

De siste ukene er det observert et lag av kantkorn over skarelag høyt i snødekket. Observasjoner fra naboregionene viser at dette laget har mange ugunstige egenskaper. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 09.05.2021

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the west during the afternoon. -8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 10.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from west. -12 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS