Avalanche warning for region Lyngen Saturday 28.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Pay extra attention to sun exposed slopes. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Regionen har et vårlig snødekke, der snøoverflaten består av smelteomvandla snø. Denne er i hovedsak våt, men på de høyeste toppene kan det være skare om morgenen der det har vært klarvær og skygge om natta.

I enkelte områder, høyt til fjells, har det inntil nylig vært påvist kantkornlag i snødekket. Varmt vær til fjelltopphøyde og avtagende naturlig utløst skredaktivitet de siste dagene gjør at kantkornlag ikke lenger vurderes som aktivt skredproblem.

Onsdag og torsdag ble det registrert flere naturlig utløste str. 2 og 3 skred ved Pollfjellet og i Lavangsdalen.

Mountain weather, 27.05.2022

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to fresh breeze from the northeast during renoon. 0 °C to 8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 28.05.2022

2-4 mm precipitation. Rain up to 1400 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from northeast, changing to fresh breeze from the east during the afternoon. -2 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS