Avalanche warning for region Lyngen Sunday 28.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Sun and high temperatures gives higher risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep sun-exposed terrain. A persistant weak layer of facets is present in some areas. Be aware of cornice falls.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on many steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sørlig retning på vinden fra fredag har fraktet fokksnø til nordvendte heng. Første del av uka var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør. I fjellet har nedbøren kommet som snø og vind har gitt stor snøtransport i høyden. I fjellet antas det at snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet fra tidligere i uka, med løssnø oppå.

I høyden er det observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og snø fra siste ukene. Det er et markant kantkornlag dypere ned i det gamle snødekket som man kan treffe på over 700 moh, men det ligger under store mengder snø og som enkelt skiløper er det generelt svært vanskelig å påvirke.

Fredag gikk det mange solutløste skred i bratte solvendte sider, noen middels store. Det er observert et svært stort skred i sørøstvendt heng på Goalsevarre ved Lyngseidet, trolig naturlig utløst på vedvarende svakt lag av kantkorn. Fredag ble det også observert et stort skred på nordsiden av Rundfjellet, også dette trolig naturlig utløst på kantkorn.

Mountain weather, 27.03.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from south. -7 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 28.03.2021

2-3 mm precipitation. Fresh breeze from south, changing to strong breeze from the southeast during the evening. -8 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS