Avalanche warning for region Lyngen Wednesday 05.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Slab avalanches can be triggered in fresh stormslabs and on persistent weak layers. Storm slabs will be present in many aspects when the wind direction change in the morning. Persistent weak layers are also possible to trigger, and can give large avalanches.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sterk vind frå søraust har dei siste dagane gitt stor transport av snø. Der det ikkje er avblåst er snøoverflata i vindpåverka i ulik grad. Over skoggrensa er det i hovudsak hard snø, medan det under skoggrensa kan det vere mjukare flak og laus snø.

Djupare i snødekket finnast det vedvarande svake lag. Det finnast kantkorn både i samband med skare og som nedføyka lag. Generelt har desse vore vanskelege å påverke den siste tida, men drønn i snøen mandag viser at det er mogleg nokre stadar.

Søndag gjekk det skred både frå Pollfjellet og frå Maritindan ved Sørbotn.

Mountain weather, 04.01.2022

Little to no precipitation. Moderate gale from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -17 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.01.2022

Little to no precipitation. Breeze from southeast, changing to strong breeze from the northwest during renoon. -20 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS