Avalanche warning for region Ofoten Saturday 02.05.2020

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

Be careful in areas with wet snow and newly deposited wind slabs. Keep a sufficient distance to glide cracks and cornices.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflata varierer etter tid på døgnet, høgde og himmelretning. Under skoggrensa og i solvendte sider frys snøen om natta og tiner på dagen. I nordvendte sider og høgt til fjells er det tørr vindpåverka snø, ubunden snø eller skare.

I høgda finst det også vedvarande svakt lag av kantkorn som er danna tidlegare i vinter. Det er ikkje observasjonar på at dette er mogleg å påverke.

Det er generelt mykje snø i regionen, og det er både store skavlar og glidesprekker. Det har gått våte laussnøskred dei siste dagane og på Fagernesfjellet var eit lite flakskred utløyst onsdag.

Mountain weather, 01.05.2020

Little to no precipitation. Breeze from south. -8 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 02.05.2020

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to strong breeze from the southeast during renoon. -7 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS