Avalanche warning for region Romsdal Monday 08.02.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A skier may trigger avalanches in the fresh wind slabs. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin. Persistand weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sist helg kom det over en halv meter nysnø med lite vind. Det snødde til havnivå med like store nysnømengder på kysten som lengre inn i regionen. Den nye snøen ligger på en blanding av harde eller mykere flak. Noen steder også på overflatekantkorn. Vinden på torsdag har bundet snøen i flak av ulik hardhet, men det antas fortsatt å være ubunden snø i skjermede formasjoner. Det er mange steder fortsatt lite såle i terrenget og stein kan være dekket av lett snø.

Det finnes kantkornlag i snødekket med stor utbredelse. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensen opp til ca 800 moh. I lune formasjoner kan kantkorn finnes opp mot fjelltopphøyde. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.

Stedvis vind og snøfokk i fjellet søndag, men store lokale forskjeller. Rim og kantkorn ligger i overflata over store områder og noen steder kan dette ha føyket ned de siste dagene.

Mountain weather, 07.02.2021

No precipitation. Breeze from east. -18 °C to -12 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 08.02.2021

No precipitation. Breeze from east. -19 °C to -13 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS