Avalanche warning for region Romsdal Sunday 14.02.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A skier may trigger avalanches in the wind slabs. Wind slabs may in some location cover a persistent weak layer. Deeper weak layers are harder to trigger.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten består av fokksnøflak av ulik hardhet der vinden har tatt, mens det i skjerma terreng og i skogen ligger ubunden tørr snø. Kaldt og stabilt vær har dannet kantkorn i overflaten mange steder.

Det er to relevante svake lag. Det ene er et kantkornlag i overflaten som stedvis er dekket av innblåst fokksnø. Dette er det mest kritiske. Det andre er et vedvarende svakt lag med kantkorn dypere i snødekket som nå er vanskelig å påvirke. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensa og opp til ca 800 moh. I skjerma formasjoner kan kantkorn finnes til fjelltopphøyde.

Mountain weather, 13.02.2021

No precipitation. Calm/light breeze from southwest. -21 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 14.02.2021

No precipitation. Calm/light breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the afternoon. -18 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS