Avalanche warning for region Romsdal Wednesday 17.02.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

New persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten på rygger og i skar er preget av vind i varierende grad, men det finnes også mange steder i terrenget med løs snø og fint skiføre. Løssnøen består mange steder av løs kantkornet snø. I bratte solsider har snøoverflaten noen steder blitt påvirket av sola.

Det finnes generelt svært mye kantkornet snø i snødekket etter en lang kuldeperiode. Det er lettest å løse ut skred der det ligger flak av fokksnø over løs kantkornet snø. Det finnes også et tydelig og tykt lag med kantkornet snø dypere i snødekket som er vanskelig å påvirke. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensa og opp til ca 800 moh. I formasjoner som samla snø tidlig på vinteren kan dette dype svake laget finnes helt opp til fjelltopphøyde.

Flere skredhendelser i helga og i dagene etter viser at det er fullt mulig å løse ut skred for en enkelt person. Det ble også observert skred helt ut i havgapet på fjell som vanligvis ikke er forbundet med skredfare, som fra Sjurvarden v/Farstad og Mekknoken på Averøy.

Tirsdag er det varmere enn vi har vært vant til den siste tiden, men fortsatt holder det seg på minussiden nesten til havnivå de fleste steder.

Mountain weather, 16.02.2021

No precipitation. Calm/light breeze from south, changing to strong breeze from the southeast during the afternoon. -15 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 17.02.2021

No precipitation. Strong breeze from southeast. -14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS