Avalanche warning for region Salten Tuesday 04.05.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Increasing wind in the afternoon leads to snow drift and increasing avalanche danger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Bygevær de siste dagene har gitt store lokale variasjoner i nedbørsmengde og vindstyrke. I løpet av helga har det kommet opptil 10-15cm nysnø. Den gamle snødekket har blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger etter tidligere mildvær og regn høyt til fjells.

Det finnes observasjoner fra naboregion om et nyutviklet lag med kantkorn høyt i snødekke over ca. 600moh. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av tilsvarende svakt lag i Salten, men det er ikke usannsynlig at tilsvarende svakt lag også kan finnes her. I høyfjellet over 800moh er det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.

Søndag gikk det et personutløst, middels stort skred ved Store Strandtinden. På lørdag gikk det et skred i nordvendt renneformasjon på Kjerringa.

Mountain weather, 03.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from east. -17 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.05.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to strong breeze from the east during the afternoon. -11 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS