Avalanche warning for region Svartisen Thursday 25.02.2021

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Rising temperatures and rain will give risk of natural wet slab avalanches. Avoid areas with fresh windslabs in the higher areas.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Mildværet som inntraff regionen onsdag gjør at snøoverflata for det meste er fuktig. Før dette var det kraftig vind fra sørøst og det ligger mye innblåst snø med varierende hardhet i leområder mot nord og vest. Rabber og utstikkende terreng er mange steder avblåst. I lavere strøk vil snømengdene variere avhengig av regnværet onsdag

Det finnes svake lag av rim og kantkorn med stor utbredelse under lag av fokksnø. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved svært liten belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket, og ved bakken.

Det har vært mange observasjoner av drønn og skytende sprekker den siste tiden. Tirsdag ble det meldt om massive drønn, samt skytende sprekker i området rundt Rana.

Mountain weather, 24.02.2021

32 mm precipitation, up to 70 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southeast, changing to moderate gale from the southwest during the afternoon. -6 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 25.02.2021

35 mm precipitation, up to 75 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southwest. -3 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS