Avalanche warning for region Svartisen Thursday 13.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

The snowpack is still wet and unstable. Avoid potential release areas and runout areas for avalanches. Larger avalanches might be natural relased as the persistent weak layers becomes more moist. Keep distance to cornices and glide tracks.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Varmt vær, nedbør som regn og sol har fuktet opp snøoverflaten til fjelltopphøyde. Det begynner å bli barflekker, selv på de høyeste fjelltoppene. I skyggefulle partier høyt til fjells kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, men generelt begynner snøen å bli våt og smelteomvandlet og uten lagdeling i flere eksposisjoner og høydenivåer. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.

Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket som er i ferd med å fuktes opp i øst-, sør og vestvendte heng. I nord og nordøstvendte fjellsider kan dette laget fremdeles være tørt. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.

Tirsdag ble det observert en del små, våte skred i fjellene rundt Mo i Rana.

Mountain weather, 12.05.2021

0-3 mm precipitation. Breeze from southeast. 1 °C to 6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 13.05.2021

2-6 mm precipitation. Breeze from northeast. 0 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS