Avalanche warning for region Vest-Finnmark Sunday 02.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Sun can produce wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Den siste uka har det stedvis kommet 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over et solid skarelag etter mildværet i midten av april. Mye mindre nysnø i indre deler av regionen. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i fokksnøflak av ulik hardhet.

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket, men det skal trolig mye til for å påvirke disse nå.

Mountain weather, 01.05.2021

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Strong breeze from northwest, changing to breeze from the northeast during the evening. -11 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 02.05.2021

1-5 mm precipitation. Breeze from east. -16 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS