Hopp til hovedinnhold

Glomma fra samløpet med Vorma til utløpet ved Fredrikstad

Fra samløpet mellom Vorma og Glomma og til utløpet ved Fredrikstad, er det flere store elvekraftverk samt det nest største magasinet i vassdraget, Øyeren.

Rånåsfoss kraftverk (99 MW) er det øverste av kraftverkene i Glomma nedstrøms samløpet med Vorma, og som dermed benytter regulert vann fra Mjøsa. Rånåsfoss ligger om lag 26 km nedenfor Svanfoss dam og 16 km nedstrøms Vormas samløp med Glomma

Rånåsfoss kraftverk

Øyeren

Referanser:

Tingvold, J.K. 1999. Effekt av vassdragsreguleringer i Glomma og Lågen på stor flom. HYDRA-rapport F04

Hydra Sluttrapport 2000. Flommen kommer

NVE rapport 28/1996. Flomtiltaksutvalget, delutredning 3.1, ytterligere reguleringer i Glomma og Lågen