Hopp til hovedinnhold

I øvre deler av Glomma vil reguleringene i Aursunden, Einunna (Elgsjø, Fundin, Marsjø, Savalen), Storsjøen og Osensjøen bidra til flomdemping om våren i ulik grad ved at de tappes ned på vinteren og kan ta imot smeltevann under snøsmeltingen om våren.

Det er beregnet at reguleringene bidro med en demping på 900 m3/s (22 % av tilsiget) - tilsvarende en meter - ved Elverum under flommen i 1995.

Oversikt over magasinene i øvre deler av Glomma

Tabell 1. Reguleringer i øvre del av Glommavassdraget med årstall for når første reguleringstillatelse ble gitt, reguleringshøyde og magasinvolum.

Dam Reguleringsår Reguleringshøyde (m) Magasinvolum (mill. m3 )
Aursunden 1924

5,9

215 
Elgsjø 1914

5,35

11,1

Fundin 1968 11,0 64 
Marsjø 1910 4,0 9,8
Savalen 1910 4,7 61,2
Storsjøen 1969

3,64

175

Osensjøen 1941 6,6 265