Varsel fra NVE og MET for Eidskog mandag 11.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.04.2022 14:54) Gyldig fra: 11.04.2022 07:00) til 12.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 11.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.04.2022 13:47) Gyldig fra: 11.04.2022 07:00) til 12.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 11.04.2022 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Østafjells

  • Publisert: 11.04.2022 08:53
  • Gyldig: fra 11.04.2022 11:00 til 13.04.2022 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå