Varsel fra NVE og MET for Rana tirsdag 02.03.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.02.2021 14:27) Gyldig fra: 22.02.2021 07:00) til 23.02.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.02.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.02.2021 14:37) Gyldig fra: 22.02.2021 07:00) til 23.02.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.02.2021 15:30)

Is

Is, gult nivå (MET)

Nord-Trøndelag og Nordland

  • Publisert: 24.02.2021 09:33
  • Gyldig: fra 22.02.2021 19:00 til 24.02.2021 11:00

Is, gult nivå (MET)

Nordland

  • Publisert: 21.02.2021 11:15
  • Gyldig: fra 21.02.2021 13:00 til 22.02.2021 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå