Varsel fra NVE og MET for Rana tirsdag 02.03.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.03.2021 08:59) Gyldig fra: 06.03.2021 07:00) til 07.03.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.03.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.03.2021 09:18) Gyldig fra: 06.03.2021 07:00) til 07.03.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.03.2021 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten

  • Publisert: 05.03.2021 09:58
  • Gyldig: fra 06.03.2021 10:00 til 06.03.2021 19:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå