Varsel fra NVE og MET for Rana tirsdag 02.03.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.03.2021 14:02) Gyldig fra: 11.03.2021 07:00) til 12.03.2021 06:59
    Neste varsel før: 11.03.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.03.2021 13:01) Gyldig fra: 11.03.2021 07:00) til 12.03.2021 06:59
    Neste varsel før: 11.03.2021 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet og Salten

  • Publisert: 09.03.2021 12:23
  • Gyldig: fra 11.03.2021 06:00 til 11.03.2021 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå