Varsel fra NVE og MET for Rana torsdag 27.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.12.2022 13:38) Gyldig fra: 09.12.2022 07:00) til 10.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 09.12.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.12.2022 09:17) Gyldig fra: 09.12.2022 07:00) til 10.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 09.12.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå