Varsel fra NVE og MET for Rana torsdag 27.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.12.2022 08:43) Gyldig fra: 05.12.2022 07:00) til 06.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 05.12.2022 11:00)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 04.12.2022 09:39) Gyldig fra: 05.12.2022 07:00) til 06.12.2022 06:59
    Neste varsel før: 05.12.2022 11:00)

Is

Is observert, gult nivå (MET)

Ytre og midtre strøk av Trøndelag og Helgeland

  • Publisert: 04.12.2022 14:31
  • Gyldig: fra 04.12.2022 14:30 til 05.12.2022 09:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå