Varsel fra NVE og MET for Alta onsdag 16.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.06.2021 15:00) Gyldig fra: 16.06.2021 07:00) til 17.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 16.06.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 16.06.2021 13:27) Gyldig fra: 16.06.2021 07:00) til 17.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 16.06.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå