Varsel fra NVE og MET for Alta søndag 14.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.11.2021 10:14) Gyldig fra: 14.11.2021 07:00) til 15.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.11.2021 10:12) Gyldig fra: 14.11.2021 07:00) til 15.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.11.2021 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

  • Publisert: 13.11.2021 11:20
  • Gyldig: fra 14.11.2021 00:00 til 14.11.2021 08:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå