Varsel fra NVE og MET for Alta onsdag 17.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.11.2021 15:20) Gyldig fra: 17.11.2021 07:00) til 18.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 17.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.11.2021 15:19) Gyldig fra: 17.11.2021 07:00) til 18.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 17.11.2021 15:30)

Is

Is, gult nivå (MET)

Finnmark

  • Publisert: 17.11.2021 09:55
  • Gyldig: fra 17.11.2021 11:00 til 17.11.2021 22:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå