Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel fra NVE og MET for Alta lørdag 20.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 20.11.2021 09:15 Gyldig fra: 20.11.2021 07:00 til 21.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 20.11.2021 15:30

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 20.11.2021 09:33 Gyldig fra: 20.11.2021 07:00 til 21.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 20.11.2021 15:30

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark

  • Publisert: 20.11.2021 12:24
  • Gyldig: fra 20.11.2021 15:00 til 21.11.2021 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå