Varsel fra NVE og MET for Alta tirsdag 12.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.04.2022 16:13) Gyldig fra: 12.04.2022 07:00) til 13.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 12.04.2022 13:24) Gyldig fra: 12.04.2022 07:00) til 13.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 12.04.2022 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 11.04.2022 11:15
  • Gyldig: fra 12.04.2022 05:00 til 12.04.2022 20:00

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

  • Publisert: 10.04.2022 12:36
  • Gyldig: fra 11.04.2022 04:00 til 12.04.2022 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå