Varsel fra NVE og MET for Gamvik torsdag 28.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.10.2021 14:30) Gyldig fra: 28.10.2021 07:00) til 29.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 28.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.10.2021 14:42) Gyldig fra: 28.10.2021 07:00) til 29.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 28.10.2021 15:30)

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  • Publisert: 28.10.2021 11:12
  • Gyldig: fra 28.10.2021 15:00 til 29.10.2021 00:00

Is

Is observert, gult nivå (MET)

Finnmark

  • Publisert: 28.10.2021 22:26
  • Gyldig: fra 28.10.2021 07:00 til 29.10.2021 08:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå