Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Gamvik tirsdag 21.03.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.03.2023 14:10 Gyldig fra: 21.03.2023 07:00 til 22.03.2023 06:59
    Neste varsel før: 21.03.2023 15:30

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.03.2023 14:57 Gyldig fra: 21.03.2023 07:00 til 22.03.2023 06:59
    Neste varsel før: 21.03.2023 15:30

Polart lavtrykk

Polart lavtrykk, gult nivå (MET)

Deler av Nordbanken, Kildinbanken og Varangerhalvøya

  • Publisert: 20.03.2023 12:27
  • Gyldig: fra 20.03.2023 13:00 til 21.03.2023 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå