Varsel fra NVE og MET for Hammerfest fredag 03.06.2022