Varsel fra NVE og MET for Hammerfest lørdag 04.06.2022