Varsel fra NVE og MET for Hammerfest søndag 05.06.2022