Varsel fra NVE og MET for Harstad fredag 15.05.2020

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.05.2020 16:48) Gyldig fra: 15.05.2020 07:00) til 16.05.2020 06:59
    Neste varsel før: 15.05.2020 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 15.05.2020 14:04) Gyldig fra: 15.05.2020 07:00) til 16.05.2020 06:59
    Neste varsel før: 15.05.2020 15:30)

Snø

Mye snø, gult nivå (MET)

Troms

  • Publisert: 14.05.2020 09:20
  • Gyldig: fra 15.05.2020 05:00 til 15.05.2020 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå